Texty písní Elliot Minor Solaris Carry On

Carry On

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It's casting a silhouette as the shadow hits the wall
It's bearing a burden of, what we had before
I'm slowly weakening
I'm crashing out
I'm holding on as we fall down

Carry on, this isn't over
What was I, thinking of
I was out of line
And I would never go
Carry on

You soaked your cigarette
The rain's hitting at all cost
You said "I've had shallow days
But never have I felt lost"
And I can't hide that somethings gone
But we don't need no gospel song

And you know that I
I just want to Carry on

Carry On, This isn't over
What was I thinking of
I was out of line
And I would never go
Carry on, Carry on

Until now,
All I can remember
Is the fire we burnt out
We're cold and stole
I'm feeling no sensation
I'm alone without you

Carry on
This isn't over
What was I thinking of
I was out of line
and I would never go
Carry on, carry on

I just wanna carry on
This isn't over
What was I thinking of
I was out of line
And I will never go
Carry on carry on

On my knees life's just not worth living
I'm on my knees for you

On my knees life's just not worth living
I'm on my knees for you

I just wanna carry on
This isn't over
what was I thinking off

You never meant that
you never meant that
I never said that
I wanna carry on
You never meant that
What's really going on
I never said that
I wanna carry on
You never meant that
You never meant that
Odlévá to siluetu jako stín když zasáhne zeď
Nese to břemeno, které jsme měli předtím.
Pomalu slábnu,
Řítím se,
Držím se, když padáme dolů.

Pokračuj, tohle není konec
Na co jsem to myslel
Byl jsem venku z řady
A nikdy neodejdu
Pokračuj

Namočil jsi tvou cigaretu
Déšť udeří na každou cenu
Řekl jsi "Měl jsem mělké dny,
ale nikdy jsem se necítil ztracený"
A já nemůžu skrývat, že něco odešlo
Ale nepotřebujeme evangelizační song

A ty víš, že já
Já chtěl prostě pokračovat

Pokračuj, tohle není konec,
Na co jsem to myslel,
Byl jsem venku z řady
A nikdy neodejdu
Pokračuj, pokračuj

Až do teď,
Vše co si můžu pamatovat
Je oheň a my vyhořeli
Bylo nám chladno a kradli jsme
Necítím žádný pocit
Jsem osamocen bez tebe

Pokračuj
Tohle není konec,
Na co jsem to myslel,
Byl jsem venku z řady
a já nikdy neodejdu,
Pokračuj, pokračuj

Já chci prostě pokračovat
Tohle není konec
Na co jsem to myslel,
Byl jsem venku z řady
a já nikdy neodejdu,
Pokračuj, pokračuj

Na mých kolenou prostě nestojí za to žít,
Jsem na mých kolenou pro tebe

Na mých kolenou prostě nestojí za to žít,
Jsem na mých kolenou pro tebe

Chci prostě pokračovat,
Tohle není konec
na co jsem to myslel.

Nikdy jsi to nezamýšlel
Nikdy jsi to nezamýšlel
Nikdy jsem neřekl, že
Chci pokračovat
Nikdy jsi to nezamýšlel
Co se doopravdy děje,
Nikdy jsem neřekl, že
Chci pokračovat
Nikdy jsi to nezamýšlel
Nikdy jsi to nezamýšlel
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy