Texty písní Ensiferum Dragonheads Dragonheads

Dragonheads

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sails up! We're leaving today
Distant lands are calling
Cowards stay at home; this is a quest of true men
Farewell, should we never see again

Weeping women waving at the pier
When the sky starts to cry
But neither rain, nor wind can make us turn around
What's decided, has to be done

See how the forefathers greet, us with northern lights
Bravely towards unknown shores, through raging storms we fight
Faith in the gods, their strength in our hearts, when lightning strikes
If we die, we'll meet again in Valhalla...

In a dream I saw two ravens in the sky
And a verdant land behind
When we set out feet there, we'll burn our fleet
'Cause the land is promised to us by gods

May Njord protect us on our way
May the moon light our path
Let our spirits be purified by the ocean's breeze
Let the wind, tell our legend which ever lasts

When we reach the open sea, leaving our home behind
The Dragonheads are rising, let the stars be our guides

See how the forefathers greet, us with northern lights
Bravely towards unknown shores, through raging storms we fight
Faith in the gods, their strength in our hearts, when lightning strikes
If we die the sun will shine again beyond mortal time
We'll meet again in Valhalla!
Plujme! Dnes odjíždíme
Vzdálené země volají
Zbabělci zůstávají doma; tohle je úkol pro opravdové muže
Sbohem, kdyby jsme se už nikdy neviděli

Plačící ženy mávají na molu
Když nebe začalo řvát
Ale žádný déšť nebo vítr nás nemůže otočit
Co se má stát, staň se

Pohleď jak nás předci vítají se sevením světlem
Odvážně přímo k neznámým pobřežím, za běsnící bouře bojujem
Víra v bohy,jejich síla v našich srdcích, když blesk udeří
Když zemřem, potkáme se ve Valhalle...

Ve snu já viděl dva havrany na obloze
A zelenou zemi na obzoru
Když zde přistanem, spálíme naše lodě
Protože tuhle zemi nám zaslíbili bohové

Ať nás Njord chrání na naší plavbě
Ať nám měsíc osvítí naší cestu
Necháme naše duše očistit mořským vánkem
Nech vítr, řekni nám legendu, která navěky trvá

Když dosáhnem otevřeného moře, nechajíc domov za námi
Dračí hlavy povstávají, hvězdy nechť nás vedou

Pohleď jak nás předci vítají se sevením světlem
Odvážně přímo k neznámým pobřežím, za běsnící bouře bojujem
Víra v bohy,jejich síla v našich srdcích, když blesk udeří
Když zemřem slunce bude svítit za mrtelný čas
Uvidíme se ve Valhalle!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy