Texty písní Ensiferum From Afar Smoking Ruins

Smoking Ruins

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

For many years ago
He left his home behind.
No farewells or a note,
Like a thief he fled into the night.

Heart full of foolish pride,
He caused a death of his clans man
All prophesies he denied,
And now in exile he grieves.

Hear the call of the fallen ones
Wisdom of those whose time has gone
Live your life bravely my first born son,
On battlefields fight, don't run.

The wheel of time keeps turning
A boy becomes a man.
But still shame burns him.
At last he understands.

He heads back to his homeland.
He rides fast like a storm wind
But the flames in the horizon,
Tell there is only death to be found.

Hear the call of the fallen ones
Wisdom of those whose time has gone
Live your life bravely my first born son,
On battlefields fight, don't run.

By the smoking ruins of his past life.
He raises his hand to the skies,
"Oh god of thunder,
God of my fathers,
Strike me down for what I've done!"

Hear the call of the fallen ones
Wisdom of those whose time has gone
Live your life bravely my first born son,
On battlefields fight, don't run.
Je to mu již mnoho let,
Co domov svůj opustil.
Bez pozdravu či vět,
A jako zloděj, utekl do noci.

Srdce plné pošetilé pýchy,
Způsobil smrt svých druhů
Všechna proroctví popřel,
A ve vyhnanství nyní truchlý.

Slyš volání padlých
Moudrost těch, jejichž čas nadešel
Žij svůj život odvážně můj prvorozený,
Na bojišti bojuj, neutíkej.

Kola času se točí dál
V muže chlapec se změní.
Ale hanba ho pořád pálí.
Nakonec však porozuměl.

Do domovského kraje míří zpět ,
Jede rychle jako bouře,
Ale plameny, na obzoru,
Říkají, že je zde jen smrti k nalezení.

Slyš volání padlých
Moudrost těch, jejichž čas nadešel
Žij svůj život odvážně můj prvorozený,
Na bojišti bojuj, neutíkej.

U těch dýmajících života jeho mynulého rozvalin,
Tičí své ruce k neby,
"O bože hromu,
Bože mých otců,
Sraž mě za to co jsem učinil!"

Slyš volání padlých
Moudrost těch, jejichž čas nadešel
Žij svůj život odvážně můj prvorozený,
Na bojišti bojuj, neutíkej.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy