Texty písní Ensiferum From Afar Stone Cold Metal

Stone Cold Metal

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Howl of a coyote wakes up a man,
A haggard shadow in this wasted land.
Vultures rise with the scorching sun.
A dry wind blows in a silent town.

Some Whiskey to clear his head
And some for the brothers who are dead.
Another day, another chase,
Vigilantes will meet their fate.

Saddle your steed
We are riding tonight
Be ready to kill
Don't flee from a fight.
Pillaging is in our blood,
We bow to no one and no one at all!

Stone cold metal in his hand,
Stirs wild rival of righteous man.
Life of an outlaw; the gallows await.
Until then they shall reign!

No border is too sacred
To cross and to spill the cup of hatred.
Days to come are still unveiled,
Take whats yours, no time to bewail!

Waning daylight, time to move on
Under a looming crescent moon.
Another town, again to raze,
Surely someone will pass deaths gate.

In the silence of the night
Treacherous lady of the evening,
Deceived the whereabouts of marauders.

Ten bounty hunters are heading to the hideaway.
A dark red desert moon
Shimmers it gloomy light.
Upon a baneful affair of honour.

For a fleeting moment, eye meets eye.
Silent respect before an inevitable solution.
Dead or alive, Its all the same...

Stone cold metal in his hand,
Stirs wild rival of righteous man.
Life of an outlaw; the gallows await.
Until then they shall reign!

Stone cold metal in his hand,
Stirs wild rival of righteous man.
Life of an outlaw; the gallows await.
Until then they shall reign!
Vytí kojota člověka probouzí,
Vyhublý stín v této pusté zemi.
Supi vzlétají s horkým sluncem,
Vyprahlý vítr vane tichým městem.

Jednu Whiskey, aby hlavu vyčistil
A jednu za bratry, jež přízrak smrti navšívil.
Další lov, další den,
Se stráže setkají s osudem.

Oře osedlej,
Dnes večer vyrážíme,
Buď připraven na zabíjení,
Z boje neutíkáme.
Drancování je v nás,
Před nikým se nikdy neskloníme!

Ledově chladný kov třímá,
Soupeřem čestného mává.
Život psance;oprátka čeká,
Dokud nebudou panovat!

Žádná hranice dost svatá není
K překročení a nenávisti šíření.
Odhaleny jsou dny, jež přijdou
Co je tvé, si vem, není čas na oplakání!

Za dnů temných musíme jít
Pod srpkem měsíce nemůžem dlít.
Další město zas vyhlazeno bude,
Branou smrti určitě někdo projde.

Za noci ticha
Zrádná paní večera
Oklamala pobyt nájezdníků.

Deset lovců odměn ke skrýši se kradou.
Temný pouštní měsíc
To světlo, se mihotá,
Na zhoubný úkol cti.

Na okamžik se spatří,
Tichá úcta před osudovým rozhřešením.
Nezáleží na tom, být živým či mrtvým...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy