Texty písní Ensiferum From Afar Twilight Tavern

Twilight Tavern

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We heard that enemies were approaching from the south
We marched to face them, I killed their scout
But we were ambushed and slaughtered in the night
We fought so bravely but none were left alive

Now I open my eyes and what do I see
A rainbow in the moonlight, pipers calling me
They say don't be afraid and asked me to follow
You've been expected, so forget your sorrow!

[Chorus:]
Their warrior's souls forever rejoice
TWILIGHT TAVERN!
With our ancestors we raise our horns
TWILIGHT TAVERN!
Their warrior's swords forever shine on
TWILIGHT TAVERN!
Welcoming our brothers at the break of dawn!
TWILIGHT TAVERN!

[Bridge:]
Life is so short (Life is so short)
Oh! son of the north (Oh son of north)
You'll find your peace
At the end of your journey

[Solo]

[Verse:]
Hey! All greet us when we open the door
Familiar faces -- "Brothers, it's been too long"
Beer is flowing, the smell of burning meat
In the morning battle reigns like hell's been unleashed!

As the sun sets behind the mountains peak,
The master of the house shouts: "Drink and feast!"
This feels like it is too good to be true.
The call for the final battle will be here soon

[Chorus]
Slyšeli jsme, že se od jihu blíží nepřátelé
Pochodovali jsme jim čelit, zabil jsem jejich zvěda
Ale v noci jsme byli přepadeni a zmasakrováni
Bojovali jsme tak statečně, ale nikdo nepřežil

Teď otevírám oči a co vidím
Duha v měsíčním světle, dudáci na mě volají
Nebojte se, říkají, a vzývají k následování
Byli jste očekáváni, tak zapomeňte na svůj smutek!

[Chorus:]
Jejich válečnické duše se navždy radují
SOUMRAČNÁ KRČMA!
S předky pozvedneme rohy
SOUMRAČNÁ KRČMA!
Jejich válečnické meče budou zářit navždy
SOUMRAČNÁ KRČMA!
Vítáme našich bratry na prahu svítání!
SOUMRAČNÁ KRČMA!

[Bridge:]
Život je tak krátký (život je tak krátký)
Oh! synu severu (Oh syn severu)
Najdeš svůj klid
Na konci vaší cesty

[Solo]

[Verse:]
Hej! Všechny nás přivítal, když jsme otevřeli dveře
Známé tváře - "Bratři, je to tak dlouho"
Pivo teče, vůně pečeného masa
Ráno zavládla bitva, jako kdyby ji rozpoutal ďábel!

Jak slunce zapadá za vrchol hor,
Pán domu křičí: "Pijte a hodujte!"
Ten pocit je příliš dobrý na to, aby to byla pravda.
Výzva k poslední bitě tu bude brzy

[Chorus]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy