Texty písní Enya A Day Without Rain Fallen Embers

Fallen Embers

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Once, as my heart remember,
All the stars were fallen embers.
Once, when night seemed forever
I was with you.

Once, in the care of morning
In the air was all belonging.
Once, when that day was dawning.
I was with you.

How far we are from morning
How far we are
And the stars shining through the darkness,
Falling in the air.

Once, as the night was leaving
Into us our dreams were weaving.
Once, all dreams were worth keeping.
I was with you.

Once, when our hearts were singing,
I was with you.
Pád žhavého popela

Jednou, když mé srdce vzpomíná
Všechny hvězdy padaly jako žhavý popel
Jednou, když se noc zdála být navěky
Byla jsem s Tebou

Jednou, v péči rána
Ve vzduchu byla všechna sounáležitost
Jednou, když se den rozbřesknul
Byla jsem s Tebou

Jak dlouho jsme od rána
Jak dlouho jsme
A hvězdy svítí skrz temnotu
Padají ve vzduchu

Jednu, když noc odcházela
V nás naše sny tkala
Jednou, všechny sny byly hodnotným vlastnictvím
Byla jsem s Tebou

Jednou, když naše srdce zpívala
Byla jsem s Tebou
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy