Texty písní Erasure Erasure Angel

Angel

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

See how much you mean to me, you're my electric symphony in blue
Just one look in your eyes, maybe I was hypnotised by you

You told me on the telephone of a picture so serene
And the beat goes on
Feels like a fever burning, and I say

Yes to your love and there's no secrets
High and ascending, delving deeper
Fly like an angel, wings unfurling
Fanning the flames of love eternal

All around the world the love will manifest itself in special ways
Up there on the shelf in spiritual or sexual relays

I want you, yeah, I crave you, I need you next to me
Locking the lip-sync on
A rocket to red hot love perfection

Here we go round and there's no secrets
High and ascending, delving deeper
Under the water, clear as crystal
Spinning around in giant circles
Fly like an angel, wings unfurling
Fanning the flames of love eternal

You say, 'reach me, I'll be your deity, come and touch me, make it real'
Turning the charm full on
Sending me into excitation

Here we go round, no room for secrets
High and ascending, delving deeper
Love is resounding, clear as crystal
Spinning around in giant circles

Our message is love and there's no secrets
Ever evolving heavenly creatures
Fly like an angel, wings unfurling
Fanning the flames of love eternal
Podívejte se, jak moc pro mě znamenáš, jsi moje elektrické symfonie v modré
Stačí jeden pohled do očí, možná jsem byl hypnotizován tebou

Řekla jsi mi na telefon obrázků tak klidná
A beat pokračuje
Připadá mi to jako horečka pálení, a já říkám

Ano, na svou lásku a není to tajemství
Vysoká a vzestupná, ponoří se hlouběji
Letět jako anděl, křídla rozvinutá
Rozdmýchává plameny věčné lásky

Po celém světě láska se projeví zvláštními způsoby
Až tam na polici v duchovním nebo sexuálním relé

Chci tě, jo, já toužím po tobě, potřebuju tě vedle sebe
Zamykání lip-sync na
Raketa na rozžhavenou milovanou dokonalost

Jdeme tudy a není to tajemství
Vysoká a vzestupná, ponoří se hlouběji
Pod vodou, jasná jako křišťál
Spinning kolem obří kruhy
Letět jako anděl, křídla rozvinutá
Rozdmýchává plameny věčné lásky

Říkáš, 'chyť mě, budu tvá bohyně, přijď a dotkni se mě, aby se to stalo
Zapnout kouzlo plné
Posílají mě do buzení

Jdeme tudy, žádný prostor pro tajemství
Vysoká a vzestupná, ponoří se hlouběji
Láska je hlasitá, jasná jako křišťál
Spinning kolem obří kruhy

Naše poselství je láska a není to tajemství
Stále se vyvíjející nebeské bytosti
Letět jako anděl, křídla rozvinutá
Rozdmýchává plameny věčné lásky
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy