Texty písní Faith No More This Is It: The Best of Faith No More Falling To Pieces

Falling To Pieces

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Back and forth, I sway with the wind
Resolution slips away again
Right through my fingers, back into my heart
Where it's out of reach and it's in the dark
Sometimes I think I'm blind
Or I may be just paralyzed
Because the plot thickens every day
And the pieces of my puzzle keep crumblin' away
But I know, there's a picture beneath
Indecision clouds my vision
No one listens...
Because I'm somewhere in between
My love and my agony
You see, I'm somewhere in between
My life is falling to pieces
Somebody put me together
Layin' face down on the ground
My fingers in my ears to block the sound
My eyes shut tight to avoid the sight
Anticipating the end, losing the will to fight
Droplets of "yes" and "no"
In an ocean of "maybe"
From the bottom, it looks like a steep incline
From the top, another downhill slope of mine
But I know, the equilibrium's there
Indecision clouds my vision
No one listens
Because I'm somewhere in between
My love and my agony
You see, I'm somewhere in between
My life is falling to pieces
Somebody put me together
Zpět a vpřed, kymácím se ve větru
Řešení stále plynou pryč
Přímo skrze mé prsty, zpět do mého srdce
Kde je mimo dosah a je ve tmě
Někdy si myslím že jsem slepý
Nebo snad jen paralizovaný

Protože příběh se den ode dne stává složitější
A kousky mé skládanky se neustále drolí
Ale já vím že pod tím existuje obraz

Nerozhodnost zatemňuje mé vize
Nikdo neposlouchá...
Protože jsem někde mezi
Svou láskou a agónií
Vidíš, jsem někde mezi
Můj život se rozpadá na kusy
Dejte mě někdo dohromady

Ležím obličjem k zemi
Prsty v uších se snažím zamezit zvukům
Oči pevně zavřené, vyhýbajíce se pohledu
Čekám na konec, bez boje
Kapičky "ano" a "ne"
V oceánu "možná"
Ze spoda to vypadá jako příkrý sklon
Ze shora, jako můj další obvyklý sjezd
Ale vím, že existuje rovnováha

Nerozhodnost zatemňuje mé vize
Nikdo neposlouchá
Protože jsem někde mezi
Svou láskou a agónií
Vidíš, jsem někde mezi
Můj život se rozpadá na kusy
Dejte mě někdo dohromady
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy