Texty písní Family Force 5 Earthquake

Earthquake

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

GET DOWN!!!!

I saw shawty dancin' on the floor
I'm kind of nervous to approach her though
she's so stylish like a supermodel
Should I meet her (Yes I think you oughta)

The needle dropped
My track was hot
we began to rock
Our eyes were locked

I LUV UR SONG
Yeah gurl sing along
She said DJ's MAKE MY HEARTACHE
I said Baby watch the place shake like an Earthquake

[Chorus]
Drop that 8o8
The wall's begin to shake
It's to much for the club to take
It's shakin' like an Earthquake
Devastation from the sounds I'm makin'
And there's no escaping from the bass
It's shakin' like an Earthquake

10.0 on the richter scale
It's shakin' like an Earthquake
Move ur tail
Bout that time my people all were quakin'
another 10.0 was in the makin'

Like a natural disaster
Run for the pasture
Cause the bass will flow
Take you out like El Nino

It's rumbling, crumbling, all the way down
It's tumbling, fumbling, You love that sound
CAN YOU TURN UP THE BASS?
Sorry gurl I can't hear in this place
I HAVE A REQUEST THAT I'D LIKE TO MAKE!
Well, what you wanna hear gurl? Shake like an Earthquake?

[Chorus]

Drop that 8o8
The wall's begin to shake
It's to much for the club to take
It's shakin' like an Earthquake
Devastation from the sounds I'm makin'
And there's no escaping from the Bass
It's shakin' like an Earthquake

10.0 on the richter scale
It's shakin' like an Earthquake
Move ur tail

Ready?! OK!!!!

Boom boom, you broke it down, you broke it down, now build it up,
build it up, build it up

Boom boom, you broke it down, you broke it down, now shake it up,
shake it up, shake it up

Boom boom, you broke it down, you broke it down, now break it up,
break it up, break it up, WOOOOOOOO!!!!!!!!!!

[Chorus]

SHAKE IT ON DOWN [x3]

MOVE URSELF WHEN YOU HEAR THAT SOUND
Slez dolů!

Viděl jsem sexy holku tancovat na podlaze
Jsem nervózní z jejího chování
Je tak stylová jako supermodelka
Měl jsem jít za ní (ano myslím, že jsi měl)

Jehla spadla,
Moje píseň byla horká
začali jsme se třást
Naše oči byly zamčené

Miluju tvoji píseň!
Jo, holka, zpívejme spolu
Řekla, že DJ ji rozesmutněl
Řekl jsem: Baby koukej, to místo se klepe jako při zemětřesení.

Tancuj 8o8 (styl tance)
Zdi se začínají třást
Je to víc než klub zvládne
Jsou to otřesy jako při zemětřesení
Ničí mě zvuky co dělám
A žádný útěk před basy
Jsou to otřesy jako při zemětřesení

10,0 stupně Richterovy stupnice
Jsou to otřesy jako při zemětřesení
Hejbej zadkem
V tomhle čase se lidé třásli
dalších 10,0 se vytváří

Jako přírodní katastrofy
Běh na pastvu
Protože bassy budou plynout
Zmiz jako El Nino

Je to hřímání, drobení, všechny cesty dolů
Je to omílání, tápání. Miluješ ten zvuk.
Můžete zvednout bassy?
Promiň, na tomhle místě není slyšet.
Mám prosbu, kterou bych chtěla udělat!
No, co chceš slyšet? Třást se jako při zemětřesení?

Tancuj 8o8 (styl tance)
Zdi se začínají třást
Je to víc než klub zvládne
Jsou to otřesy jako při zemětřesení
Ničí mě zvuky co dělám
A žádný útěk před basy
Jsou to otřesy jako při zemětřesení

10,0 stupně Richterovy stupnice
Jsou to otřesy jako při zemětřesení
Hejbej zadkem

Připraveni? OK!

Bum, bum, zlomil si to, zlomil si to, teď to postav,
postav to, postav to

Bum, bum, zlomil si to, zlomil si to, teď s tím zatřes, zatřes s tím, zatřes s tím

Bum, bum, zlomil si to, zlomil si to, teď to rozbij, rozbij to, rozbij to. WOOOOOOOO !!!!!!!!!!

Tancuj 8o8 (styl tance)
Zdi se začínají třást
Je to víc než klub zvládne
Jsou to otřesy jako při zemětřesení
Ničí mě zvuky co dělám
A žádný útěk před basy
Jsou to otřesy jako při zemětřesení

10,0 stupně Richterovy stupnice
Jsou to otřesy jako při zemětřesení
Hejbej zadkem

Setřes to dolů (3x)

Pohni se, když uslyšíš ten zvuk
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy