Texty písní Family Force 5 Supersonic

Supersonic

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Have you heard the new sensation?
Can I give you some good news?
Well, let me tell you what it's all about
Cause it's sure to make you move
You never really see it coming
Cause it hits you so so fast
And when ur getting Supersonic, baby, then you know it's gonna last

Let go of urself
It'll be good for ur health
Don't care who watches
You g'on take it up a few notches

Put ur hands in the air
Act like a fool cause you just don't care
Ur feeling so platonic
Now ur getting SUPERSONIC

[Chorus x2]

Do you wanna get SUPERSONIC?
You gotsta get SUPERSONIC!
Get, get, get SUPERSONIC!
It's SUPER DUPER SONIC BABY!

Now you got that feeling
And it makes you want to fly
So have the faith to not play it safe
Cause you never know when you die

Just lift Him up
Cause you can't get enough

Ur life is so symphonic
Cause you chose to get SUPERSONIC
Do you wanna get SUPERSONIC?
Get, get, get SUPERSONIC
You got to get SUPERSONIC
Super, Supersonic-sonic

[Chorus x2]

[Crouton Breakdown]

I know you like to party
I know you like to dance
When you getting Supersonic baby then you know you gonna get the chance
You cannot stop the body rock
You cannot stop the funk
When you getting Supersonic baby then you know you go'n keep it crunk

[SUPERSONIC gang vocals]

[Chorus x2]
[Gong]
Už jste slyšeli o nové pocity?
Mohu vám dát nějaké dobré zprávy?
No, dovolte mi říct, co je to všechno o
Protože to je jistá, abyste se pohybovat
Nikdy opravdu vidět, že přichází
Protože je to tak hity tak rychle
A když ur dostání nadzvukové, baby, pak víte, že je to naposledy

Pusťte urself
Bude dobré pro zdraví ur
Nestará, kdo hodinky
Ty g'on vzít do několika zářezy

Dejte ur rukou ve vzduchu
Chovat se jako blázen protože ty prostě nestará
Ur pocit, tak platonický
Nyní ur dostání nadzvukových

[Chorus x2]

Chceš dostat nadzvukových?
Ty gotsta dostat nadzvukový!
Vypadni, vypadni, vypadni nadzvukový!
Je to super Duper SONIC baby!

Teď máš pocit, že
A to dělá, že chcete letět
Tak se ve víře, nikoli však sehrát to bezpečné
Protože nikdy nevíte, kdy zemřete

Jen ho výtahu
Protože si nemůže dost

Ur život je tak symfonických
Protože jste si zvolili dostat nadzvukových
Chceš dostat nadzvukových?
Vypadni, vypadni, vypadni nadzvukových
Musíš se dostat nadzvukových
Super, nadzvukové-SONIC

[Chorus x2]

[Crouton Rozpis]

Vím, že se vám líbí na párty
Vím, že jsi rád tanec
Když se dostaneš nadzvukové dítě pak víte, že dostaneme šanci
Nemůžete zastavit tělo rock
Nemůžete zastavit funk
Když se dostaneš nadzvukové dítě pak víte, že go'n udržovat ji crunk

[Nadzvukových gang zpěv]

[Chorus x2]
[Gong]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy