Texty písní From Our Hands Sinners Till We Die

Till We Die

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Easy brother
I would do the same again
We won’t be hesitating
We won’t be hesitating
Call me liar
But I stand for the same old plan
We won’t be hesitating
We won’t be hesitating
Call me call me liar

R.:
We’re getting older, getting tired
We keep our strength deep inside
You’ve got to see, the fire in our chests
When times are rough it’s getting hard
No, we won’t fall apart
So keep on mind
We will play punkrock till we die

Society can take your time
They want to control
They couldn’t take what’s deep inside
In your heart and soul
Embrace the pride, raise your head
and your eyes up high
We salute to all of them
Dead and gone in time
No, we will never surrender
We take control

R.:
We’re getting older, getting tired...

We’re getting older, getting tired
We keep our strength deep inside
You’ve got to see, the fire in our chests

We’re getting older, getting tired
We keep our strength deep inside
You’ve got to see, the fire in our chests
When times are rough it’s getting hard
No, we won’t fall apart
So keep on mind
We’ll be the same until we die

Till we die
Ľahko, brat
By som urobil to isté znovu
Nebudeme váhať
Nebudeme váhať
Nazvi ma klamárom
Ale držím sa starého plánu
Nebudeme váhať
Nebudeme váhať
Nazvi ma, nazvi ma klamárom

R.:
Sme stále starší, unavenejší
Ale držíme našu silu hlboko vo vnútri
Musíš vidieť oheň v našich hrudiach
Keď sú časy drsné, je to stále ťažšie
No nie, nerozpadneme sa
Tak si zapamätaj
Budeme hrať punkrock až do smrti

Spoločnosť môže vziať tvoj čas
Chcú kontrolovať
Nemohli zobrať to, čo je hlboko vo vnútri
V tvojom srdci a duši
Prijmi pýchu, zdvihni hlavu
A oči nahor
Pozdravujeme všetkých z nich
Mŕtvych a stratených v čase
No nie, my sa nikdy nevzdáme
My prevezmeme kontrolu

R.:
Sme stále starší, unavenejší..

Sme stále starší, unavenejší
Ale držíme našu silu hlboko vo vnútri
Musíš vidieť oheň v našich hrudiach

Sme stále starší, unavenejší
Ale držíme našu silu hlboko vo vnútri
Musíš vidieť oheň v našich hrudiach
Keď sú časy drsné, je to stále ťažšie
No nie, nerozpadneme sa
Tak si zapamätaj
Budeme takí istí až do smrti

Až do smrti
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy