Texty písní Heaven shall burn Iconoclast Joel

Joel

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Golden domes and massive towers
False icons, show their perfect smiles

All joy and benefactions, they give it with a smile
Big hearted deeds and wise words
They donate it all with pleasure
Wise words of advice
You should pay the price

Insignia of doubtful unions
An untruth factory, the Jesus industry

A preacher in a palace, deriding Luther's fight
Jugglers rise to icons, fiddles play ingsaints
Selling hope and warship mammon
Blindness, fear, delusion - their intrinity
As you have paid the price, welcome to paradise

Insignia of doubtful unions
An untruth factory, the Jesus industry

Disbelievers, greed and wastage
Joel is gonna burn in hell

These disbelievers in a preacher's suit
Success and happines they sell
Accountants save your soul
As you have paid the price, welcome to paradise

I don't know about all sins and sinners
But Joel's gonna burn in hell

Insignia of doubtful unions
An untruth factory, the Jesus industry
Zlaté dómy a masivní věže
Falešné ikony ukazují své perfektní úsměvy

Všechnu radost a dobročinnost dávají s úsměvem
Činy velkých srdcí a moudré slova
Platí vše s potěšením
Moudrá slova o radách
Měl bys zaplatit cenu

Odznak pochybných spojenectví
Lživá továrna, Ježíšův obor

Palác kazatelů, vysmívajících se světlu Lutherovu
Kejklíři mění se v ikony, housle hrají neřestně
Prodávají naději a válečnou loď mamonu
Slepotu, strach, lži - jejich skutečnost
Musíš zaplatit cenu, vítej v ráji

Odznak pochybných spojenectví
Lživá továrna, Ježíšův obor

Nevěřící, chamtivost a plýtvání
Joel bude hořet v pekle

Tito nevěřící v obleku kazatelů
Úspěch a štěstí prodávají
Účetnictví zachrání tvou duši
Musíš zaplatit cenu, vítej v ráji

Nevím o všech hříších a hříšnících
Ale Joel bude hořet v pekle

Odznak pochybných spojenectví
Lživá továrna, Ježíšův obor
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy