Texty písní HIM Dark light Killing loneliness

Killing loneliness

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Memories sharp as daggers
Pierce into the flesh of today
Suicide of love took away all that matters
And buried the remains in an unmarked grave in your heart

With the venomous kiss you gave me,
I'm killing loneliness (Killing loneliness)
With the warmth of your arms, you saved me
Oh, I'm killing loneliness with you
The killing loneliness that turned my heart into a tomb
I'm killing loneliness

Nailed to the cross together
As solitude begs us to stay
We disappear in the lie forever
And denounce the power of death over our souls
and secret words are sent to start a war

With the venomous kiss you gave me,
I'm killing loneliness (Killing loneliness)
With the warmth of your arms, you saved me
Oh, I'm killing loneliness with you
The killing loneliness that turned my heart into a tomb
I'm killing loneliness

Killing loneliness

With the venomous kiss you gave me,
I'm killing loneliness (Killing loneliness)
With the warmth of your arms you saved me
Vzpomínky jsou ostré jako dýky
Probodávají se do smyslů dneška
Sebevražda láska odnáší pryč všechny ty důvody
A pohřbívá pozůstatky v neoznačeném hrobě v Tvém srdci

S jedovatým polibkem, který jsi mi dala
Zabíjím osamění (zabíjím osamění)
Teplotou Tvých paží, jsi mně zachránila
Ach, zabíjím osamění s Tebou
Zabíjím osamění, které přivedlo mé srdce do hrobky
Zabíjím osamění

Přibiti společně ke kříži
Jak nás samota přemlouvá, abychom zůstali
Ztrácíme se navždy ve lži
A obžalovat sílu smrti nad našimi dušemi
A tajemná slova jsou poslána začít válku

S jedovatým polibkem, který jsi mi dala
Zabíjím osamění (zabíjím osamění)
Teplotou Tvých paží, jsi mně zachránila
Ach, zabíjím osamění s Tebou
Zabíjím osamění, které přivedlo mé srdce do hrobky
Zabíjím osamění

Zabíjím osamění

S jedovatým polibkem, který jsi mi dala
Zabíjím osamění (zabíjím osamění)
Teplotou Tvých paží, jsi mně zachránila
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy