Texty písní HIM The Vampire

The Vampire

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When I was born shadow comin' into your life...
The dark side of your sun... coming to
Every day sin is deeper in your heart
Screaming souls, deeper and deeper...
Come in me like a knife on my skin
But you can... never die... never die
Run away, take another falling love
Make my way, fire burning my desire
Every tear... you'll cry
Every day... I'll die
With my blood you can survive
And we live forever... into hell...
On my blood now you are free
Like a scream fly to me
Simil dreams and flying like an angel
But we fall always into hell... into hell
Run away, take another falling love
Make my way, fire burning my desire
Every tear... you'll cry
Every day... I'll die
With my blood you can survive
And we live forever... into hell...
když jsem se narodil přišel stín do tvého života
temná strana tvého slunce...přichází k
každý den je hřích v tvém srdci je hlubší
kříčící duše, hlouběji a hlouběji
pojď do mě jako nůž na mé kůži
ale ty můžeš...nikdy nezemřít...nikdy nezemřít
běž pryč, vem další neúspěšnou lásku
udělej mou cestu, oheň spaluje mou touhu
každá slza...budeš plakat
každý den...zemřu
s mojí krví můžeš přežít
a my žijeme navždy...do pekla...
na mé krvi nyní jsi svobodná
jako křik letí ke mně
stejné sny a letící jako anděl
a my vždy spadneme do pekla...do pekla
běž pryč, vem další neúspěšnou lásku
udělej mou cestu, oheň spaluje mou touhu
každá slza...budeš plakat
každý den...zemřu
a my žijeme navždy...do pekla...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy