Texty písní HIM Razorblade romance Razorblade kiss

Razorblade kiss

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I taste death in every kiss we share
Every sundown seems to be the last we have
Your breath on my skin has the scent of our end
I'm drunk on your tears, baby, can't you see it's hurting

Every time we touch we get closer to heaven
And at every sunrise our sins are forgiven
You on my skin this must be the end
The only way you can love me is to hurt me again
And again

Your love is a razorblade kiss
Sweetest is the taste from your lips
Your love is a razorblade kiss
Sweetest is the taste from your lips

Oh the taste from your lips, my darling
Taste from your lips, oh my love

Only inside I'm free
I'm tired of waiting
You've got to let me dream
Inside baby
I'm not afraid to feel
I want you to love me
Cause you are the one

Your love is a razorblade kiss
Sweetest is the taste from your lips
Your love is a razorblade kiss
Sweetest is the taste from your lips
Chutnám smrt v každém polibku, o který se dělíme
Každý západ slunce se zdá být naším posledním
Tvůj dech na mé kůži má vůni našeho konce
jsem opilý z Tvých slz, baby, nevidíš, že mě to zraňuje?

Pokaždé když se sebe dotkneme jsme blíže nebi
A každý východ slunce promíjí naše hříchy
Ty jsi na mé kůži - to musí být konec
Jediná cesta jak mě můžeš milovat je zraňovat mě znovu
a znovu

Tvá láska je polibek žiletky
Sladší je chuť Tvých rtů
Tvá láska je polibek žiletky
Sladší je chuť Tvých rtů

ach, chuť Tvých rtů, můj miláčku
Chuť Tvých rtů, ach má lásko

Jen uvnitř jsem uvolněný
jsem vyčerpán čekáním
Ty jsi mě nechala snít
uvnitř, baby
nebojím se citu
chci, abys mě milovala
protože Ty jediná můžeš

Tvá láska je polibek žiletky
Sladší je chuť Tvých rtů
Tvá láska je polibek žiletky
Sladší je chuť Tvých rtů
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy