Texty písní HIM Razorblade romance Resurrection

Resurrection

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There was a time
When I could breath my life in you
One by one
Your pale fingers started to move
And I touched your face
And all life was erased
You smiled like an angel
(falling from grace)

We've been slaves to this love
From the moment we touched
And keep begging for more
Of this resurrection

You kissed my lips
With those once cold fingertips
You reached out for me
And oh how you missed
You touched my face
And all life was erased
You smiled like an angel
(falling from grace)

We've been slaves to this love
From the moment we touched
And keep begging for more
Of this resurrection
Byly časy
kdy jsem do Tebe mohl vdechnout svůj život
jeden za druhým
Tvé bledé prsty se začaly hýbat
a já se dotkl Tvého obličeje
a všechen život byl smazán
smála jsi se jako anděl
(padající z milosti)

byli jsme otroky téhle lásky
od té chvíle, kdy jsme se dotkli
a stále žebráme o více
z tohoto zmrtvýchvstání

Ty jsi políbila mé rty
těmi kdysi chladnými špičkami prstů
byla jsi mimo můj dosah
a, ach, jak jsi se netrefila
dotkla jsi se mé tváře
a celý život byl smazán
smála jsi se jako anděl
(padající z milosti)

Byli jsme otroky téhle lásky
od té chvíle, kdy jsme se dotkli
a stále žebráme o více
z tohoto zmrtvýchvstání
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy