Texty písní HIM Screamworks: Love in theory and practice Disarm me with your loneliness

Disarm me with your loneliness

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

A promise of heaven
Pushed us right back to hell
Turned three sevens into three sixes again
You laughed at my face
when I told you how much it hurts
and said

Disarm me with your loneliness
Just like always before
Deceive me out of my emptiness
Telling me how you love

You keep on tempting me
To go on what ever the cost
To witness the prettiest flower
In bloom wither to dust

So I'll break all the rules
In this endless game
Once called love
For you

Disarm me with your loneliness
Just like always before
Deceive me out of my emptiness
Telling me how you love
In all your heart
Noooo

Disarm me with your loneliness
Just like always before

Disarm me with your loneliness
Just like always before
And deceive me out of my emptiness
Tell me how you love
Me all your heart
No more

tell me how much you miss
my warmth

tell me how my kiss
can change your world

tell me how much it hurts
to be alone

Lie to me that you love me
with all your heart
No More
Příslib nebe
Nás postrčil přímo zpět do pekel
Obrátil tři sedmy opět do tří šestek
A ty ses mi smála do obličeje
Když jsem ti pověděl, jak moc to bolí
A řekl

Odzbroj mne svou osamělostí
Stejně jako dříve
Vylákej mne z mé prázdnoty
Řekni mi, jak miluješ

Sváděla jsi mne dál
Abych pokračoval za každou cenu
Abych byl svědkem, jak nejkrásnější květina
V květu chřadne v prach

Tak poruším všechna pravidla
V téhle nekonečné hře
Kdysi zvané láska
Pro tebe

Odzbroj mne svou osamělostí
Stejně jako dříve
Vylákej mne z mé prázdnoty
Řekni mi, jak miluješ
V celém svém srdci
Už ne

Odzbroj mne svou osamělostí
Stejně jakos' to dělávala

Odzbroj mne svou osamělostí
Stejně jako dříve
Vylákej mne z mé prázdnoty
Řekni mi, jak mne už nemiluješ
celým svým srdcem

Řekni mi, jak moc ti chybí
Mé teplo

Řekni mi, jak můj polibek
Změní tvůj svět

Řekni mi, jako moc to bolí
být sám

Řekni mi, že mě už nemiluješ celým svým srdcem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy