Texty písní HIM This Is Only The Beginning (Demo) Borellus

Borellus

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Essential Salts of animals may
Be so prepared and preserved
That an ingenious man
May have the whole Ark of Noah in his own
Study and raise the fine shape of an animal
Out of its ashes at his pleasure

Unhappy is he to whom the memories of childhood
Bring only fear and sadness
Old years of play
Wretched is he who looks back upon lone hours
In vast and dismal chambers
With brown hangings
And maddening rows of antique books

Watch them in twilight groves
Oh, in twilight groves

By method from the essential salts of humane dust
A philosopher may call up the shape of any dead ancestor
From the dust where into his body has been
Incinerated, incinerated, incinerated

You're under pressure, baby
Christ has returned, he's returning
In every new born child
In every new born childZákladní soli zvířat mohou
Být tak připraveny a uchovány
Že důmyslný muž
Může vlastnit celou Noemovu Archu
Studovat a pozvednout jemný model zvířete
Z jeho popela pro své potěšení

Nešťastný je ten komu vzpomínky z dětství
Přináší jen strach a smutek
Staré časy hry
Zatracený je ten kdo ohlíží se zpět na osamělé hodiny
V rozlehlých a chmurných komnatách
S hnědými závěsy
A šílenými řadami starobylých knih

Sleduj je v hájích stmívání
Ah, v hájích stmívání

Metodou ze základních solí lidského prachu
Filozof může vyvolat model jakéhokoli mrtvého předka
Z prachu, na který bylo jeho tělo
Spáleno, spáleno, spáleno

Jsi pod tlakem, lásko
Kristus se vrátil, vrací se
V každém nově narozeném dítěti
V každém nově narozeném dítěti
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy