Texty písní HIM Venus Doom Sleepwalking Past Hope

Sleepwalking Past Hope

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I hid the keys to unlock love's heart
To hold you in my sweetest pain and suffering
Everything's unfair in our lust and war
Redemption beyond right and wrong

In our hearts love keeps sweet-talking to despair
And goes on sleepwalking past hope
All is lost in this war
And all we can do is to wail and weep to the saddest song
Sleepwalking past hope

I unlit the light to embrace the dark

To be near but not to turn into you my darling
Forever we're lost in our souls' storm
Reflections of each other's faults

I gave up long ago
Painting love with crimson flow
Ran out of blood and hope
So I paint you no more

My hell begins from the 10th and descends to the circle
Six hundred threescore and six
And from there I crawl beneath Lucifer's claws just for one last kiss
Schoval jsem klíče k odemknutí srdce lásky
Abych tě zadržel ve své sladké bolesti a utrpení
Všechno je nespravedlivé v naší touze i válce
Vykoupení zastiňuje dobré i zlé

V našich srdcích láska sladce hovoří k zoufalství
A chodí v beznadějné náměsíčnosti
V této válce je vše ztraceno
A vše, co nyní můžeme je lkát a naříkat v nejsmutnější písni
Beznadějná náměsíčnost

Zhasínám světlo, abych mohl být obklopen temnotou

Být blízko, ale ne se stát tebou, můj miláčku
Jsme navždy ztraceni v bouři našich duší
V úvahách o pochybení druhých

Už dávno jsem vzdal
Potírání lásky rudým proudem
Došla mi krev a naděje
Takže už tě nikdy nenamaluji

Moje peklo začíná na desátém a stoupá k nekonečnému kruhu
Šestset-šedesát-šest
A odtud se plazím pod Luciferovými pařáty
Jen pro jediný, poslední polibek
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy