Texty písní Holy moses Agony Of Death Schizophrenia

Schizophrenia

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When we describe a spiritual dance
All things are chaos in our brains
Paranoid bizarre is our life
No single symptom rising in your soul
All disorder splitting here my earth
Increased by other empty existence
When your person is dying in the sun

Erase your pain - eyes of stone
Arise your life - March of visions in yourself
You kiss your gods - hordes of evil march
Destroy your torture hell - they must kill tonight

When we remain motionless
These are signs of hell catatonia
Splattered dark occur bizarre
An evil killing social distress
All times hearing all the voices
Absence of normal traits
When it includes chaotic speech

Erase your pain - eyes of stone
Arise your life - March of visions in yourself
You kiss your gods - hordes of evil march
Destroy your torture hell - they must kill tonight

Experience of abuse dark trauma
When it keeps killing our lives

Erase your pain - eyes of stone
Arise your life - March of visions in yourself
You kiss your gods - hordes of evil tonight

They must kill!
Když jsme se popsat duchovní tanec
Všechny věci jsou chaos v mozku
Paranoidní bizarní je náš život
Ne jediný příznak stoupá v duši
Všechny poruchy rozdělení zde mé zemi
Zvýšil o dalších prázdná existence
Když si člověk umírá na sluníčku

Smazat bolest - oči z kamene
Arise váš život - březen vidění v sebe sama
Líbáš své bohy - hordy zla pochodu
Zničit mučení peklo - musí zabít dnes večer

Když jsme zůstat nehybná
To jsou příznaky pekla katatonie
Potřísněné tmavé vyskytují bizarní
Zlé zabití sociální nouzi
Všechny časy slyšení všechny hlasy
Absence normální znaky
Když to zahrnuje chaotická řeč

Smazat bolest - oči z kamene
Arise váš život - březen vidění v sebe sama
Líbáš své bohy - hordy zla pochodu
Zničit mučení peklo - musí zabít dnes večer

Zkušenosti ze zneužití tmavé trauma
Když to pořád zabíjet naše životy

Smazat bolest - oči z kamene
Arise váš život - březen vidění v sebe sama
Líbáš své bohy - hordy zla večer

Musí zabít!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy