Texty písní Hopes Die Last Six years home Johnnys Light Suck

Johnnys Light Suck

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It's all getting old
and wise men run away so easily
so lightly I can't believe it
so drown into the sea
you'll find me there
I will drain all your fears
take it back, take it back
I can't believe
we didn't kill our (lies)
be quiet ask yourself why
and try
try to reach those heights
cause it's useless business
to tear yourself apart
especially
if thins are going like this
what does remain?
nothing's gonna be friendly
there's nothing after this wall
nothing after this wall
we're doing nothing but trying
to match our lives
and finally
the moment arrives
but I'm so tired
so tired of this fight
but I'm so tired
and this time
I give up
and this time
I give up
what does remain?
nothing's gonna be friendly
there's nothing after this wall
nothing after this wall
what does remain? (what can I say?)
nothing's gonna be friendly (for me)
there's nothing after this wall
nothing after this wall
it's all getting slow
everything's too slow
cause I heard you say
"hey don't be afraid"
Všechno stárne
a moudří lidé utekli pryč tak lehce
tak lehce, nemůžu tomu uvěřit
tak se utop v moři
najdeš mě tam
vyčerpám všechny vaše obavy
vezmu to zpátky, vezmu to zpátky
nemůžu uvěřit
nezabili jsme naše(lži)
buď tiše, zeptej se sám sebe proč
a zkus
zkus dosáhnout těchto výšek
protože je to nepoužitelné podnikání
roztrhá tě to
především
když věci jsou jako teď
co zůstává?
nic nebude přátelské
nic není za touhle zdí
nic neděláme, ale snažíme se
spojit naše životy
a nakonec
ten moment přichází
ale jsem tak unavený
tak unavený z tohoto souboje
ale jsem tak unavený
a tentokrát
se vzdávám
a tentokrát
se vzdávám
co zůstává?
nic nebude přátelské
nic není za touhle zdí
nic za touhle zdí
co zůstává?(co můžu říct?)
nic nebude přátelské(pro mě)
nic není za touhle zdí
nic za touhle zdí
všechno stárne
všechno je tak pomalé
protože jsem tě slyšel říct
"hey, neboj se"
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy