Texty písní Hopes Die Last Your face down now I Belong to the Skies

I Belong to the Skies

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I look so cool from these heights and I feel it running trought my veins
I'm here again so stop to tell me something I don't care
But you're there waiting for the things I've never said
And I'll never say because I know this smile is fake
You can't stop my running away

You tear up my wings during these years
Never leaving a moment to stay here

And if my breath will go
I'm not so sure to take your hands again
And if your Heart will go
I'll never be the same without you

I take a breath and I can feel the summer in the air
She's something I regret she's something I don't care
Useless waiting for nothing she said
She said I'll never give you a chance
This is just another heartache
Right now I am getting it all back

You tear up my wings during these years
Never leaving a moment to stay here

And if my breath will go
I'm not so sure to take your hands again
And if your Heart will go
I'll never be the same without you

It seems a perfect day
The sun is shining in my eyes
My hands are aiming to the sky
So far away from there So far away from her
Vypadám tak cool z těch výšek a cítím jak mi to koluje skrz žíly
Jsem tu znova, abych tě zastavil říct mi něco, co mě nezajímá
Ale ty čekáš na věci, které jsem nikdy neřekl
A nikdy neřeknu, protože vím, že tenhle úsměv je podvod
Nemůžeš zastavit můj útěk

Roztrhala jsi mé křídla v těchto letech
Nikdy neopouštím moment zůstat tady

A když můj dech odejde
Nejsem si jistý, jestli vezmu tvoje ruce znovu
A když tvé srdce odejde
Už nikdy nebudu stejný bez tebe

Nadechnu se a můžu cítit léto ve vzduchu
Ona je něco, co jsem zklamal, něco, co mě nezajímá
Zbytečné čekání na nic, řekla ona
Řekla, nikdy ti nedám šanci
Tohle je jenom další trápení
Právě teď to beru všechno zpátky

Roztrhala jsi mé křídla v těchto letech
Nikdy neopouštím moment zůstat tady

A když můj dech odejde
Nejsem si jistý, jestli vezmu tvoje ruce znovu
A když tvé srdce odejde
Už nikdy nebudu stejný bez tebe

Zdá se to jako perfektní den
Slunce září v mých očích
Moje ruce míří k nebi
Tak daleko odsud, tak daleko odsud
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy