Texty písní Hypocrisy Abducted Abducted

Abducted

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In 1994
something else took control
They came and grabbed me
as I was sleeping in my bed

They moved fast
Watch over your thoughts
To come to me
??? hate
they've come to stick it in my brain
What?

Suddenly, I was in another room
Terrified
Cannot scream, cannot move
Paralyzed with fear
Where am I?
Why is it happening to me?

Some say "It's the chosen one"
What's going on?
They can't fool with the light
I knew they would come

I must have fainted
'cause when I woke up
they were all gone
What's going on?
No!

Now, when I look back,
I remember
I could not move or scream
The fear
I lost all feeling
Will they ever leave me alone?

I must have fainted
'cause when I woke up
they were all gone
What's going on?
Roku 1994
Převzalo kontrolu něco jiného
Přišli a popadli mne
Když jsem spal v posteli

Pohybovali se rychle
Dohlíželi na Tvé myšlenky
Aby přišli ke mně
??? nenávist
Přišli, aby mi to vrazili do mozku
Co?

Nejdenou jsem byl v jiném pokoji
Vyděšený
Nemohl jsem křičet, nemohl jsem se pohnout
Paralizován strachem
Kde to jsem?
Co se mi to děje?

Někteří říkají "On je vyvolený"
O co jde?
Nemohou si zahrávat se světlem
Věděl jsem, že by přišli

Musel jsem omdlít
Protože, když jsem se probudil
Všichni byli pryč
O co jde?
Ne!

Nyní, když se ohlížím nazpět
Vzpomínám si
Nemohu se pohnout ani křičet
Strach
Ztratil jsem všechny pocity
Nechají mne někdy na pokoji?

Musel jsem omdlít
Protože, když jsem se probudil
Všichni byli pryč
O co jde?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy