Texty písní Hypocrisy Abducted Buried

Buried

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Like a drug,
I love the taste of flesh
You aren't awake
to pay for death
Life in gulps
You struggle for it
You will drown, then bleed to death

One down and more to kill
to clean up this world
Hunt down
As their bodies ripped up
to get the adrenaline pumpin'
Yeah! Ohh!

Your remains of a butchered body
Throw 'em in a coffin
Buried six feet under here
to never see the sun
or breathe the air
Your flesh will be decayed

Murdered, buried, forgotten
Another life destroyed

Gave up this body
For another realm
My body gets warm as I fill you with my cum
Squeeze the cold, pale body
as I fuck it

Murdered, buried, forgotten
Another life destroyed
Jako droga
Miluji chuť masa
Nejsi vzhůru
Abys zaplatil za smrt
Život po soustech
Bojuješ o to
Utopíš se, poté vykrvácíš

Jeden hotov a další k zabití zbývají
K vyčištění tohoto světa
Uštván
Rozervaní jako jejich těla
Abych rozpumpoval adrenalin
Yeah! Ó!

Zbytky Tvého zmasakrovaného těla
Hoďte je do rakve
Pohřben zde, šest stop pod zemí
Již nikdy nespatří slunce
Ani se nenadechne vzduchu
Tvé tělo se rozloží

Zavražděn, spálen, zapomenut
Další zničený život

Vzdej se tohoto těla
Kvůli dalším sférám
Mé tělo se zahřívá, když Tě plním svým spermatem
Vymačkávám chlad, bledé tělo
Když ho šukám

Zavražděn, spálen, zapomenut
Další zničený život
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy