Texty písní In This Moment Beautiful Tragedy Daddys Falling Angel

Daddys Falling Angel

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Pull these scars off my eyes
Lost from the world
A child searching for her dad

You left me there alone
With him to rape my world
And I lived through the years a girl
Pleading why

In my dreams last night I saw your face
You held me and washed away my tears
Then I woke to realize you're gone
I'm drowning in solitude again

I thank God for my mother's love
Through the years of broken innocence
She carried me through the light

In my dreams last night I saw your face
You held me and washed away my tears
Then I woke to realize you're gone
I'm drowning in solitude again

When you realize that fate is gone
Just look at me and say goodbye
So tell me how you feel
So tell me how

As these years and time go racing by
I'm drowning in solitude again

No, this won't kill me

In my dreams last night I saw your face
You held me and washed away my tears
Then I woke to realize you're gone
I'm drowning in solitude again

This won't kill me
Strhni ty jizvy z mých očí
Ztraceno pro svět
Dítě hledající svého otce

A tys mě tu nechala samotného
S ním, jež zabíjí můj svět
A já žiji skrze roky dívky
Prosící proč

Poslední noc jsem ve svých snech viděl tvou tvář
Drželas mě a smyla mé slzy
Pak jsem se probudil a uvědomil si, že jsi pryč
Znovu se topím v samotě

Děkuji Bohu za mateřskou lásku
Skrz roky zlomené nevinnosti
Nesla mě skrze světlo

Poslední noc jsem ve svých snech viděl tvou tvář
Drželas mě a smyla mé slzy
Pak jsem se probudil a uvědomil si, že jsi pryč
Znovu se topím v samotě

Když si uvědomíš, že osud je pryč
Jen se na mě podívej a řekni sbohem
Pověz mi, jak se cítíš
Pověz mi, jak

Když ty roky a čas závodí
Znovu se topím v samotě

Ne, to mě nezabije

Poslední noc jsem ve svých snech viděl tvou tvář
Drželas mě a smyla mé slzy
Pak jsem se probudil a uvědomil si, že jsi pryč
Znovu se topím v samotě

To mě nezabije
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy