Texty písní Insania World of Ice Private 6-Machine

Private 6-Machine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There are no heroes no they really stink,
Can't even walk straight after thirteen drinks.
And in the movies they refused to cry,
But in the real world we all are gonna die.

Come take my hand 'cause I'm a real man,
Please let me show you all the things I can.
If you have the guts to wash off your pride,
Please come with me and take a ride.

I feel your fingers under my belt,
I start to breathe fast, you make me melt.
When I touch your body you're melting like snow,
Let's keep the heat up, this is our show.

ROLLING AROUND IN THE BED FULL OF SWEAT,
OUR PARADIS SHOW IS SO WET.
DON`T WAKE ME UP IF I SLEEP AND HAVE A DREAM,
LET ME BE YOUR PRIVATE SEXMACHINE.

I spread my wings together we will fly,
I'll show you some feelings better than the sky.
Close your eyes and "hush" - don't say a word,
I'll show you into another world.

This is a game that I will never spoil,
Play with my engine and just taste my oil.
If you have the guts to wash off your pride,
Please come with me and take a ride.

[REPEAT: Bridge & Chorus]

[SOLO: Both / Dahlin / Both /Dahlin]

[REPEAT: Chorus]

[SOLO: Korsback]
Nejsou žádné hrdiny není opravdu smrad,
Nemůže ani chodit rovně po třinácti nápoje.
A ve filmech odmítli k pláči,
Ale v reálném světě jsme všichni zemřeme.

Pojď, vezmi mou ruku 'protože já jsem skutečný člověk,
Prosím, dovolte mi ukázat vám všechno, co můžu.
Pokud máte odvahu smýt svou pýchu,
Prosím, pojďte se mnou a projet.

Cítím prsty pod mou pás,
Začnu dýchat rychle, uděláte mi tát.
Když jsem se dotknout vašeho těla jste tání jako sníh,
Držme se teplo, to je naše show.

Váleli v posteli plná potu,
NÁŠ PARADIS VÝSTAVA JE TAK WET.
DON `T WAKE ME UP když jsem spát a mám sen,
Nech mě být tvým SOUKROMÉ SEXMACHINE.

Jsem rozšířil křídla spolu budeme létat,
Já vám ukážu některé pocity lepší, než nebe.
Zavřete oči a "ticho" - to ani slovo,
Ukážu vám do jiného světa.

To je hra, že jsem se nikdy zkazit,
Hrát si s mým motorem a jen moje chuť oleje.
Pokud máte odvahu smýt svou pýchu,
Prosím, pojďte se mnou a projet.

[REPEAT: Bridge & Chorus]

[SOLO: Oba / Dahlin / oba / Dahlin]

[REPEAT: Chorus]

[SOLO: Korsback]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy