Texty písní Ja Rule The Reign

The Reign

Skrýt překlad písně ›

ja rule)
Yeah(yeah)I feel the reign coming down on me,shh,
When the sun gonna shine,My lord
Somebody help my soul
Chrous-(girl)
I think the reign is calling murder
I think the reign is calling murderrr
I think the reign is calling murder
i think the reign is calling murderrr
verse1-(ja rule)
Dear lord can you hear my pain
if you cant its alright,cuz im a live my life
anyway just let it rain on me,i feel so free
like a cool breeze,Oh when the sun gon shine,
pull up the mini blinds,load up the lucky nine
hit em up from behind,thats my life,
and it dont ever be the same,never again
and the game is the plain,dont get caught up in
your range rover,pullin over,on the westside highway shoulder,
nicca ill blow ya,like the windsheild,leave your mind on the windsheild,
and have your wit the win windmills,thats what rain feels,like
when its hittin a little harder than drizzlin,pistols flying now pistols got niccas
crying they christains in,i cant believe shit has come to this,its un heard of
now its gonna rain down murder
Chours x1
verse2-(ja rule)
god only greives wit the best of em,buries the rest of em
the storm is comig,I got a 100 mile running,head start on these niccas,
cuz its murder fo life,drugs,pictures,and money,be my homie rice,
but im living life in the fastlane,doing the damn thang,in the ferrari, hard top,
watching hard reign,its a damn shame,no more games,no more love,baby boy i
throw back slugs,through your creme bay throw back,i hits that up,and let you know
where the rain is from,you ever heard of mixing whiski wit jamican rum,you get busy,
mix jin wit a little cocain,you got me,and my style is a little to savage to not be,
we look to god as one of the illist to mcs,yall niccas wanted wit me,thats
shits un heard ofcuz niccas now its gonna reign down murder
Chrous x1
verse3-(ja rule)
nobody loves me,sometimes i wish the good lord would come down and hug me,
i took a look at my life its gettin ugly,and now i know that you all wanna slug me,
i can get above it,its my life and i thugged it,even though im livin close to the edge,
im getting close to the dead,with every little step,That i take,and any wake
of my last days,i hope the sun shines,wit a light rain,that would mean the world shared my pain,
and now the world would be happy again,smile,cuz if i ever walked the green mile,
you'd be looking in your fame and on my lifestyle,what can i say i was raised as an
only child,lonely,papa disowned me,so the streets raised me,you can call me crazy,its
not unheard of now its gonna rain down murder
chrous x 2


Ja Rule)
Jo (jo) Mám pocit, že vlády přichází na mě, ššš,
Když slunce svítí ti, Pane můj
Někdo pomůže mou duši
Chrous-(dívka)
Myslím, že vláda volá vraždu
Myslím, že vláda volá murderrr
Myslím, že vláda volá vraždu
Myslím, že vláda volá murderrr
verse1-(Ja Rule)
Drahý Pane můžete slyšet mé bolesti
Pokud nemůžete svůj pořádku, cuz im žít svůj život
Stejně Nechte to na mě déšť, cítím se tak bez
jako chladný vánek, Ach, kdy slunce svítí gon,
Vytáhněte mini rolety, naložit štěstí devět
em hit zezadu, to je můj život,
a dont vždy stejné, nikdy
a hra je prostý, dont uvíznou v
Vaše range rover, Pullin přes, na dálnici Westside rameno,
Nicca špatně rána tě, stejně jako windsheild, nechte svou mysl na windsheild,
Vyjádřete svůj důvtip a vyhrát větrné mlýny, to je to, co cítí déšť, stejně jako
když jeho Hittin o něco těžší, než drizzlin, pistole létání se pistole dostala niccas
plakat, že v christains, nemůžu věřit, hovno přišlo k tomuto, ne jeho slyšel
Nyní jeho pršet dolů vraždu
Chours x1
verse2-(Ja Rule)
Bůh greives vtip to nejlepší z EM, pohřbí zbytek em
bouře comig, mám 100 mil běhu, náskok na těchto niccas,
cuz své vraždy pro drogy život, obrázky, a peníze, bude můj Homie rýže,
im, ale žít život v Fastlane, dělá zatraceně Thang, ve Ferrari, pevná střecha,
sledovat tvrdé vlády, jeho Sakra škoda, žádné další hry, žádná láska, chlapeček i
odrazit slimáci, přes Creme Bay hodit zpět, hity, které se, ať víte,
kde déšť od, už jsi někdy slyšel o míchání jamican vtipu whiski rum, můžete do práce,
mix jin vtip trochu kokainu, dostal jsi mě, a můj styl je trochu divoké nebýt,
se podíváme na Boha jako jeden z illist MCS, yall niccas chtěl Wit Me, to je
hovna un slyšel ofcuz niccas nyní jeho panování se chtěl vraždou
Chrous x1
verse3-(Ja Rule)
nikdo mě miluje, někdy přeji dobrý Pán přišel a objal mě,
jsem se podívat na svůj život své dostání ošklivé, a teď vím, že všichni chceme, aby mě slimáka,
Můžu si nad ním, jeho život a já thugged, i když im Livin blízko k okraji,
im blíží k mrtvým, se každý malý krok, který beru, a jakékoli probuzení
z mých posledních dnů, doufám, že svítí slunce, vtip, déšť, znamenalo by to na světě jsem sdílel bolesti,
a teď svět by byl zase šťastný, úsměv, cuz jestli jsem někdy chodil Zelená míle,
To byste se podívat do své slávy a na svůj životní styl, co mohu říct, že jsem byl vychován jako
jediné dítě, osamělý, papa popřel mě, tak mě vychovala ulice, můžete mi říkat blázen, jeho
není neslýchané nyní jeho pršet dolů vraždu
chrous x 2
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy