Texty písní Jack Off Jill Clear Hearts Grey Flowers Nazi Halo

Nazi Halo

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Take a souvenir and stop your staring
Just cause I'm screaming
Don't mean I'm sharing
Can't keep my mouth shut
if you keep that dress on
You can't negotiate
Not with me this time

you go so low
your faggot rainbow
your Nazi Halo
won't save you this time

Bring your IQ and try to understand
Just cause I'm listening
Don't mean we're still friends
Can't fix my problem
You crossed a thin line
You can't just work it out
not with me this time

you go so low
your faggot rainbow
your junkie ego
won't save you this time

you go so low
your tragic disco
your Nazi Halo
won't save you this time

You're so predictable no shadow of doubt
when you are suffering know who sold you out
Fuck your opinions
Fuck your lack of spine
When you are miserable
Know that I'm just fine

You go solo
your faggot rainbow
your junkie ego
won't save you this time

you go solo
your tragic disco
your Nazi Halo
won't save you this time
Vem si suvenýr a přestaň zírat,
jenom protože křičím,
neznamená že sdílím,
nemůžeš utišit svou pusu,
jestli si to oblečeš,
nemůžeš vyjednávat,
ne se mnou, teď.

Stáváš se tak trapným,
tvoje teploušská duha,
tvoje nacistická svatozář,
nechci tě teď zachránit.

Vem svoje IQ a zkus porozumět,
jenom protože poslouchám
neznamená, že jsme stále přátelé.
Nemůžu napravit svoje problémy,
překročils tenkou linii,
nemůžeš to odpracovat,
ne se mnou, ne teď.

Stáváš se tak trapným,
tvoje teploušská duha,
tvý narkomanský ego,
tě teď nezachrání.

Stáváš se tak trapným,
tvoje tragický disco,
tvoje nacistická svatozář,
nechci tě teď zachránit.

Jsi tak předvidatelný, žádný stín pochyb,
když trpíš, víš kdo tě prodal,
do prdele s tvými názory,
do prdele s tvou nedostatečnou páteří,
když ti je mizerně,
věz, že je mi fajn.

Jdeš sólo,
tvoje teploušská duha,
tvoje narkomanský ego,
tě teď nezachrání.

Jdeš sólo,
tvý tagický disco,
tvoje nacistická svatozář,
tě teď nezachrání.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy