Texty písní Jay-Z Reasonable Doubt Dead Presidents

Dead Presidents

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Intro:]
... presidents to represent me (Roc)
Im out for presidents to represent me (Uh. Roc-a-fella y'all)
Im out for presidents to represent me
Im out for presidents to represent me

[Verse I:]
Who wanna bet us that we don't touch lettuce,
stack cheddars forever,
live treacherous, all the etceteras,
to the death of us, me and my confidants
we shine, you feel the ambiance
y'all niggas just rhyme,
by the ounce doe accumulates like snow,
we dont just shine, we illuminate the whole show,
ya feel me?,
factions from the other side would love to kill me,
spill 3 quarts of my blood into the street, let alone the heat,
fuck em, they hate a nigga lovin his life,
in all possible ways, know the feds is buggin my life,
hospital days, reflectin with my man laid up,
on a uptown hot block, he got his side sprayed up,
I saw his life slippin, this is a minor setback,
yo still in all we livin, just dream about the getback,
that made him smile though his eye said "pray for me",
I'll do you one better and slay these niggas faithfully,
murder is a tough thing to digest, its a slow process,
and I aint got nothing but time,
I had near brushes, not to mention,
3 shots close range, never touched me,
divine intervention cant stop I,
from drinking mataje, with tata, down in nevada, ha ha pa pa,
word life, by dabbling crazy weight,
without rap I was crazy straight,
partna I'm still spending money from '88 whhhaattt!!!

[Chorus:]
Im out for presidents to represent me
Im out for presidents to represent me
Im out for presidents to represent me
Im out for presidents to represent me

[Verse II:]
You know what?
I'll make, you and your wack mans,
fold like bad hands, roll like monopoly,
advance, youre coppin me like, white crystal,
I gross the most at the end of the fiscal year
than these niggas could wish to,
the dead presidential, candidate
with the sprinkles, and the presidential ice,
that'll offend you,
in due time, when crime flees my mind,
all sneak thieves and playa haters could shine,
but until then, I keep the trillion cut diamond shining brilliant,
I'll tell you half the story, the rest you fill it in,
long as the villain win, I spend Japan Yen at 10 major events,
catch me in the joints, convinced my iguanas is bitin,
J-A-Y hyphen, controlling, manipulating, I got a good life man,
pounds and plants, nuff dollars make sense,
while you ride the bench,
catch me swinging for the fence, dead presidents ya know

[Chorus:]

[Verse III:]
So be it,
the soviet, the unified steady flow,
you already know, you light, I'm heavy roll, heavy doe,
mic macheted ya flow,
your paper falls slow like confetti, mine are steady grow,
perricooooo (cocaine),
paid 5 debit for blow, better believe I have 11 60 to show,
my doe flip like tae-kwon, Jay Z the icon,
maybe you like dom, maybe the kristal will change ya life huh?,
roll with the winners, heavy spinners like hit records,
roc-a-fella, dont get it corrected, this shit is perfected,
from chips to chicks to scribbin a lexus,
naked without ya gun, we takin everything ya brung,
we cakin, ya'll niggas is fakin, we gettin it done,
crime family, well connected Jay Z and you,
fake thugs is unplugged like MTV,
y'all MP3, take your treasure, my pleasure,
dead presidentials, politics as usual, booow

[Chorus]
[Intro:]
... prezidenti reprezentovat me (Roc)
Im out pro prezidenty, aby zastupoval mě (Uh. Roc-A-Fella vám všem)
Im out pro prezidenty, aby zastupoval mě
Im out pro prezidenty, aby zastupoval mě

[Verse I:]
, Kteří se chtějí vsadit, že bychom se nedotýkejte hlávkový salát,
zásobník cheddars navždy,
live zrádné, všichni etceteras,
k smrti z nás, mě a mou důvěrníků
budeme svítit, cítíte atmosféru
Y'all niggas jen rým,
od unce laň hromadí jako sníh,
nemáme jen lesk, jsme osvětlí celou show,
ya feel me?,
frakce z druhé strany bych rád, aby mě zabil,
rozlití 3 litry krve jsem na ulici, natož teplo,
fuck em, nenávidí nigga lovin jeho život,
na všechny možné způsoby, vím, federálové Buggin je můj život,
dní strávených v nemocnici, reflectin s mým mužem složil,
okrajová část města na horké blok, dostal jeho boku stříkaná nahoru
Viděl jsem jeho život Slippin, je to menší překážka,
yo stále ve všem, co žije, jen snít o getback,
že se mu úsměv i když jeho očí řekl: "modlete se za mne",
Udělám vám jeden lépe a tyto zabije niggas věrně,
vražda je těžká věc strávit, jeho pomalý proces,
a já nemám nic, ale čas,
Měl jsem u kartáče, a to nemluvím,
3 záběry zblízka, nikdy se mě nedotkl,
Boží zásah cant stop I,
od pití mataje, s Tata, v Nevadě, ha, ha pa pa,
Slovo života, které pustily crazy hmotnosti,
rap, aniž bych byl blázen rovně,
partna jsem stále utrácí peníze z 88. whhhaattt!

[Chorus:]
Im out pro prezidenty, aby zastupoval mě
Im out pro prezidenty, aby zastupoval mě
Im out pro prezidenty, aby zastupoval mě
Im out pro prezidenty, aby zastupoval mě

[Verse II:]
Víš co?
Udělám, vy a váš pošuk mans,
složit jako špatné ruce, role jako monopol,
předem, youre Coppin se mi líbí, bílá křišťál,
I hrubé nejvíce na konci fiskálního roku
niggas, než je tato, by mohl chtít,
mrtvého prezidenta, kandidát
se sype a prezidentské ledu,
že si vás dotknout,
v pravý čas, kdy zločin prchá mé mysli,
všichni tajně zloděje a playa haters by mohla zářit,
ale do té doby jsem se držet bilionu diamant zářící briliant,
Povím vám příběh o polovinu, zbytek si vyplňte jej,
Dokud darebák vyhrát, trávím Japonský jen na 10 významných akcí,
chytit mě v kloubech, je přesvědčená, že můj leguán bitin,
JAY spojovník, ovládání, manipulace, mám dobrý život člověka,
liber a rostliny, nuff dolarů smysl,
když jezdíš na lavici,
chytit mě houpal na plot, prezidenti mrtví ya vědět

[Chorus:]

[Verse III:]
Budiž,
sovětské, jednotnou konstantní tok,
již víte, ty světlo, já jsem těžká role, těžká laň,
mic macheted ya toku,
papíru klesá pomalu, jako konfety, moje jsou stabilní růst,
perricooooo (kokain),
zaplacené 5 debetní pro ránu, lepší, že jsem ukázat, 11 60,
moje laň fanda jako tae-kwon, Jay Z ikonu
Možná se vám dom, možná kristal změní život jo jo?,
rolka s vítězi, těžké přadleny jako hit záznamů,
Roc-A-Fella, dont get to opravit, je k dokonalosti ty sračky,
od čipy pro mláďata do scribbin Lexus,
nahý bez ya zbraně, všechno jsme takin ya brung,
jsme cakin, ya'll niggas je Fakin, jsme gettin to udělat,
trestné činnosti rodiny, dobře spojen Jay Z a ty,
falešný lupiči je odpojen, jako je MTV,
MP3 vám všem, aby svůj poklad, moje potěšení,
mrtvý presidentials, politika jako obvykle, booow

[Chorus]

Interpret

  • Interpret Jay-Z Už jako dvanáctiletý střelil Shawn Corey Carter, jak zní rapperovou jméno, do ramene svého bratra, který kradl otcovy šperky. Shawn navštěvoval střední…

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy