Texty písní Jimmy Eat World Invented Coffe and cigarettes

Coffe and cigarettes

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When I finally finished school
It was the first thing that I did
What every townie kid dreams of,
I packed and started west
A thousand dollars I had saved
And my sister's two cassettes:
The Dead from Fillmore East
And Otis Redding's Greatest Hits

Coffee and Cigarettes
As simple as it gets
Of all the things I think I'll miss,
There's staying up with you
Coffee and Cigarettes
Coffee and Cigarettes

Then, I commit with some restraint
To a boy I thought might care
It didn't work but I found out soon
And never dug roots there
Been a lot of places since
But nothing else compares
To easy times and easy eyes
To meet you in a stare

Coffee and Cigarettes
As simple as it gets
Of all the things I think I'll miss,
Coffee and Cigarettes
Coffee and Cigarettes
Když jsem konečně dokončil školu
Byla to první věc, co jsem udělal
Po čem každé děcko z města sní,
Zabalil jsem se a vydal na západ
Uspořil jsem tisíc dolarů
a dvě kazety mé sestry:
Mrtví z Fillmore East
a Největší hity Otise Reddinga

Káva a cigarety
tak jednoduché, jak to jde
ze všech věcí, které myslím, že budu postrádat,
je zůstávání vzhůru s tebou
Káva a cigarety
Káva a cigarety

Potom páchám zdrženlivě
chlapci, o kterém jsem myslel, že se zajímá
Nefungovalo to, ale brzy jsem zjistil
A nikdy tam nevykopal kořeny
Byl jsem od té doby na hodně místech
ale nic se nevyrovná
těm snadným časům a lehkým očím
upřenému setkání

Káva a cigarety
Tak jednoduché, jak to jde
ze všech věcí, které myslím, že budu postrádat,
Káva a cigarety
Káva a cigarety
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy