Texty písní Joe Brooks Constellation Me These Broken Hands Of Mine

These Broken Hands Of Mine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Take a breath, I close my eyes
I am lost but try to find
What it is in this life that gives me strength enough
To fight for something more

Well, God knows my feet are aching
And I've got mountains ahead to climb

One way at a time I'll try to lend these broken hands of mine
Give my strength, be my light
One way at a time these walls will fall and fill our empty souls
Give me strength, help me guide these broken hands of mine

The sky is grey, it clouds your world
Clear the air, child, break the mould
I find a place in your heart
To build a shelter from this cold and winding road

Well, God knows you're barely standing
But you've got to carry this heavy load

One way at a time I'll try to lend these broken hands of mine
Give my strength, be my light
One way at a time the peace will grow and fill our empty souls
Give me strength, help me guide these broken hands of mine
Oh, these broken hands of mine

What if there's more
What if there's more
What if there's more than this
What if there's more out there?

One way at a time I'll try to lend these broken hands of mine
Give my strength, be my light
One way at a time the peace will grow and fill our empty souls
Give me strength, help me guide these broken hands of mine
These broken hands of mine
Nadýchnuť, zatvoriť oči
Stratený skúšam byť nájdený
Čo to je v tomto živote, čo mi dáva dostatok sily
Bojovať za niečo viac.

No, Bože Ty vieš o mojich boľavých chodidlách
A mojou úlohou je pred liezť hory

Jeden spôsob, ako sa budem snažiť požičiavať tieto moje zlomené ruky
Daj mi silu, buď mojím svetlo
Jeden spôsob ako tieto múry bude klesať a napĺňať naše prázdne duše
Daj mi silu, pomôž viesť tieto moje
zlomené ruky

Obloha je zamračená, tie mraky Tvojho sveta
Vyjasni vzduch, deti, popraskanej zeme
Našiel som miesto v Tvojom srdci
Smerom vytvoriť úkryt z tejto chladnej a kľukatej cesty

No, Bože Ty vieš, Ty si sotva stál
Ale musel si niesť tento ťažký náklad

Jeden spôsob, ako sa budem snažiť požičiavať tieto moje zlomené ruky
Daj mi silu, buď mojím svetlom
Jeden spôsob ako tieto múry bude klesať a napĺňať naše prázdne duše
Daj mi silu, pomôž viesť tieto moje zlomené ruky
Oh, tieto moje zlomené ruky.

Čo ak je toho viac
Čo ak je toho viac
Čo ak je toho viac než to
Čo ak je toho viac tam ?


Jeden spôsob, ako sa budem snažiť požičiavať tieto moje zlomené ruky
Daj mi silu, buď mojím svetlo
Jeden spôsob ako pokoj bude rásť a napĺňať naše prázdne duše
Daj mi silu, pomôž viesť tieto moje zlomené ruky
Tieto moje zlomené ruky
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy