Texty písní Key of Awesome On the floor

On the floor

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[J-Lo]
J-Lo my name ain’t on the list, come down and tell em I’m with you.
[Pitbull]

[J-Lo]
It’s a new infestation

[Pitbull]
This is Wow Wow Wubsy
Of Bridge and tunnel people
Get off the floor dummy lay on your side drunky

[J-Lo]
Let me introduce you to the skanks and douche bags in the soul destroying line at the club

[Pitbull]
I’m confused
And I don’t really know when I get of the train which exit to use
Drives me insane they all look the same which one do I choose
My GPS is a big ole mess and ruined my shoes
I tripped and fell on my ass and all the children laughed now I got a big bruise
What the hell did I do to deserve this abuse damn?
Ple ple ple please check the list again
I gotta go meet my friend Dolly

[J-Lo]
If you ain’t fabulous you will be ignored
When dancing be aware of people with sores
I think we need a clean up in isle four
Point and laugh at the poor
Source: LYBIO.net
They can’t get in the door

[Pitbull]
Pits stink when the creeps put their drinks up
Leave your dignity and shame at the door

[J-Lo]
Squeeze your size 10 butt into a size four
So many tools here its like a hardware store
The roofies, the guidos, dancin’ like they’re spastic
The stinky cheap cologne, the sexual harassment Dali.
Piss your cash away on twenty-dollar cosmos at the club

[Pitbull]
Pick up your phone J-Lo. It’s Pitbull again. Llamame.

[J-Lo]
Trust me when I say you’ll never bang the shot girl at the club

[Pitbull]
Not if I don’t get inside I won’t… Dalai.

[J-Lo]
I’ve got such a big butt that when I dance it hits the floor
Bla ba bla bla I don’t feel like singing lyrics anymore
Bla ba bla bla

[Pitbull]
This shit is whack son, I’m getting pissed
I’m about to give this mothertrucker my fist
I ain’t askin’ for permission son I insist
Ahhhh dude you’re breakin’ my wrist
O wow o wow ow that hurts
Why you gotta go and get blood on my shirt
I ain’t never been a fighter, but I am a lover
Fine you win I’ll pay the cover
I finally got inside now its time to the booty slap
This is the last call for alcohol, yall

The night is over. It’s time for me to go and take a nap
¿J-Lo Que paso? I’m outside para tres horas en la linea. Esta muy frio alla. ¿Por que me tratas asi J-Lo?

I don’t know yo, I like your energy but eehh, it was a little pitchy dog!

I thought your glutenous was new to us and that ain’t no news to us, you brought the thunder which you didn’t blunder which you got going on down under is a thing of wonder baby, wa-ka-ka-ka – ohhhh

Yup!

Hey Key of Awesome-ers if you wanna check out all of the other videos in the series, click right over here

And also behind the scenes and we will answer you comments really soon

And make sure you visit us at Facebook its the ____ ___ of faces. Darling.

Don’t forget to tell em about iTunes

Don’t you ever interrupt me when I’m Darling…
[J-Lo]
J-Lo moje jméno není na seznamu, přijít a říct jim, že jsem s vámi.
[Pitbull]

Pitbull]
To je Wow Wow Wubbzy
Z mostů a tunelů lidí
Vystupte podlahy figuríny ležela na vaší straně opilosti

J-Lo]
Dovolte mi, abych vám představil na skanks a sprchy sáčků v duši ničí linky v klubu

[Pitbull]
Jsem zmaten
A já opravdu nevím, kdy jsem si z vlaku, který vstup na použití
Pohony mi šílené, že všichni vypadají stejně, který z nich si mám vybrat
Moje GPS je velký nepořádek OLE a zničené boty
Jsem zakopl a spadl na zadek a všechny děti se zasmál teď mám velkou modřinu
Co sakra mám dělat, abych si zaslouží toto zneužívání ukradené?
PLE PLE PLE prosím, podívejte se na seznam znovu
Musím splnit můj přítel Dolly

[J-Lo]
Pokud není báječné budete ignorovat
Když tanec být informován o lidi s vředy
Myslím, že potřebujeme uklidit v ostrově čtyři
Bod a smích na chudé
Zdroj: LYBIO.net
Mohou se dostat do dveří

[Pitbull]
Jámy smrdí, když plíží dali do pití
Nechte svou důstojnost a stud za dveřmi

[J-Lo]
Squeeze své velikosti 10 zadek do velikosti čtyř
Takže mnoho nástrojů, jako je tady jeho železářství
V roofies, guidos, Dancin ', jako by to spastická
Smraďoch levné kolínské, sexuální obtěžování Dalí.
Piss vaše peníze daleko na dvacet dolarových vesmíru v klubu

[Pitbull]
Vyberte si svůj telefon J-Lo. Je to Pitbull znovu. Llamame.

[J-Lo]
Věřte mi, když říkám nikdy bouchnout do zastřelil dívku v klubu

[Pitbull]
Ne, pokud nemám dovnitř nebudu ... Dalai.

[J-Lo]
Mám takový velký zadek, že když tančím, že udeří do podlahy
Bla bla bla ba nemám pocit, že už pěveckých texty
Ba bla bla bla

[Pitbull]
Tohle je rána syn, já jsem se dostat naštvaný
Chystám se dát tomuto mothertrucker pěstí
I není askin "pro povolení syna trvám na tom
Vida vole jste Breakin 'mé zápěstí
O wow wow z toho, že o bolí
Proč musíš jít a dostat krev na košili
I není nikdy nebyl bojovník, ale já jsem milovník
Pokutu vyhrajete budu platit kryt
Jsem se konečně dostal dovnitř nyní svůj čas na kořist slap
Toto je poslední výzva k alkoholu, Yall

Noc je u konce. Je čas pro mě jít zdřímnout
¿J-Lo Que paso? Jsem mimo para tres horas en la linea. Esta muy Frio alla. ¿Por que me tratas asi J-Lo?

Nevím, jo, mám rád svou energii, ale eehh, bylo to trochu smolný pes!

Myslel jsem si glutenous byl pro nás a že není nic nového pro nás, ty přinesl hrom, který jste si hrubky, které jste dostal děje dole pod je věcí divu miminko, wa-ka-ka-ka - ohhhh

Jo!

Ahoj Klíč Palec vedlejších ERS, pokud chceš vyzkoušet všechny ostatní videa v seriálu, klikněte pravým tady

A také do zákulisí a my Vám odpovíme komentáře opravdu brzy

A ujistěte se, že nás navštívíte na Facebooku ITS _______ tváří. Darling.

Nezapomeňte říct jim o iTunes

Nemáte někdy přerušit mě, když jsem Darling ...

Interpret

  • Interpret Key of Awesome
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy