Texty písní Linkin Park A Thousand Suns: Puerta De Alcalá - EP New Divide (Live in Madrid)

New Divide (Live in Madrid)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I remembered black skies
The lightning all around me
I remembered each flash
As time began to blur
Like a startling sign
That fate had finally found me

And your voice was all I heard
That I get what I deserve

So give me reason
To prove me wrong
To wash this memory clean
Let the floods cross
The distance in your eyes
Give me reason
To fill this hole
Connect the space between
Let it be enough to reach the truth that lies
Across this new divide

There was nothing in sight
But memories left abandoned
There was nowhere to hide
The ashes fell like snow
And the ground caved in
Between where we were standing

And your voice was all I heard
That I get what I deserve

So give me reason
To prove me wrong
To wash this memory clean
Let the floods cross
The distance in your eyes
Give me reason
To fill this hole
Connect the space between
Let it be enough to reach the truth that lies
Across this new divide

In every loss, in every lie
In every truth that you deny
And each regret and each goodbye
Was a mistake too great to hide

And your voice was all I heard
That I get what I deserve

So give me reason
To prove me wrong
To wash this memory clean
Let the floods cross
The distance in your eyes
Give me reason
To fill this hole
Connect the space between
Let it be enough to reach the truth that lies
Across this new divide

Across this new divide
Across this new divide
Vzpoměl jsem si na černá oblaka
ty záblesky kolem mě
Vzpoměl jsem si na každý blesk
jak se čas začal rozmazávat
Jak znepokojivé znamení,
že mě můj osud konečně dostihl

A tvůj hlas byl vše, co jsem slyšel
že dostanu co zasloužím

Dej mi důvod
dokázat, že jsem se pletl
Vymít tu vzpomínku
Nech záplavu překonat
tu vzdálenost ve tvých očích
Dej mi důvod
zaplnit tu díru
Spojit ten prostor mezi námi
Ať je to dost pro dosažení pravdy, která leží
za tímto novým zlomem

Nic nebylo v dohledu
jen vzpomínky zanechány opuštěné
Nebylo kde se skrýt
Popel padal jako sníh
A země se propadla
mezi námi, kde jsme stáli

A tvůj hlas byl vše, co jsem slyšel
že dostanu co zasloužím

Dej mi důvod
dokázat, že jsem se pletl
Vymít tu vzpomínku
Nech záplavu překonat
tu vzdálenost ve tvých očích
Dej mi důvod
zaplnit tu díru
Spojit ten prostor mezi námi
Ať je to dost pro dosažení pravdy, která leží
za tímto novým zlomem

V každé ztrátě, v každé lži
V každé pravdě, kterou popíráš
A každá výčitka a každé sbohem
byla chyba příliš velká, než aby se zatajila

A tvůj hlas byl vše, co jsem slyšel
že dostanu co zasloužím

Dej mi důvod
dokázat, že jsem se pletl
Vymít tu vzpomínku
Nech záplavu překonat
tu vzdálenost ve tvých očích
Dej mi důvod
zaplnit tu díru
Spojit ten prostor mezi námi
Ať je to dost pro dosažení pravdy, která leží
za tímto novým zlomem

Za tímto novým předělem
Za touto novou propastí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy