Texty písní Lou Reed Magic And Loss Magic And Loss

Magic And Loss

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When you pass through the fire, you pass through humble
You pass through a maze of self doubt
When you pass through humble, the lights can blind you
Some people never figure that out
You pass through arrogance, you pass through hurt
You pass through an ever present past
And it's best not to wait for luck to save you
Pass through the fire to the light
Pass through the fire to the light
Pass through the fire to the light
It's best not to wait for luck to save you
Pass through the fire to the light
As you pass through the fire, your right hand waving
There are things you have to throw out
That caustic dread inside your head
Will never help you out
You have to be very strong, 'cause you'll start from zero
Over and over again
And as the smoke clears there's an all consuming fire
Lying straight ahead
Lying straight ahead
Lying straight ahead
As the smoke clears there's an all consuming fire
Lying straight ahead
They say no one person can do it all
But you want to in your head
But you can't be Shakespeare and you can't be Joyce
So what is left instead
You're stuck with yourself and a rage that can hurt you
You have to start at the beginning again
And just this moment this wonderful fire
Started up again
When you pass through humble, when you pass through sickly
When you pass through I'm better than you all
When you pass through anger and self deprecation
And have the strength to acknowledge it all
When the past makes you laugh and you can savor the magic
That let you survive your own war
You find that that fire is passion
And there's a door up ahead not a wall
As you pass through fire as you pass through fire
Trying to remember its name
When you pass through fire licking at your lips
You cannot remain the same
And if the building's burning move towards that door
But don't put the flames out
There's a bit of magic in everything
And then some loss to even things out
Some loss to even things out
Some loss to even things out
There's a bit of magic in everything
And then some loss to even things out
Když procházíš ohněm, tak procházíš ponížený
Procházíš bludištěm vlastní nejistoty
Když procházíš ponížený, tak ta světla tě mohou oslepit
Někteří lidé to nikdy nepochopí
Procházíš arogancí, procházíš bolestí
Procházíš všudypřítomnou minulostí
A nejlepší je nečekat na to, až tě nějaké štěstí zachrání
Ohněm procházíš ke světlu
Ohněm procházíš ke světlu
Ohněm procházíš ke světlu
Nejlepší je nečekat na to, až tě nějaké štěstí zachrání
Ohněm procházíš ke světlu
Když procházíš ohněm, tak tvá pravá ruka mává
Jsou věci, které musíš zamítnout
Ten žíravý strach uvnitř tvé hlavy
Ti nikdy nevypomůže
Musíš být velmi silný, protože budeš začínat od nuly
Znovu a znovu
Když se ten dým rozplyne, tak je tu oheň, který konzumuje vše
Ležíc přímo před námi
Ležíc přímo před námi
Ležíc přímo před námi
Když se ten se dým rozplyne, tak je tu oheň, který konzumuje vše
Ležíc přímo před námi
Říkají, že by to všechno nikdo neudělal
Ale ty ve své hlavě chceš
Ale nemůžeš být Shakespeare a němůžeš být Joyce
Tak co namísto toho zbylo ?
Jsi upevněný na sebe a na hněv, který ti může ublížit
Zase musíš začít od začátku
A právě tento okamžik tento úžasný oheň
Znovu spustil
Když procházíš ponížený, když prochážíš bledý
Když procházíš přes to: "Jsem lepší než vy všichni"
Když procházíš hněvem a odsuzováním sebe samého
A máš sílu si to všechno přiznat
Když tě minulost rozesmívá a můžeš ochutnat kouzlo
Které ti umožňuje přežít vlastní válku
Zjistíš, že ten oheň je vášeň
A že existují dveře kupředu, nikoli zeď
Když procházíš ohněm, když procházíš ohněm
Snažíš si pamatovat jeho jméno
Když procházíš ohněm, olizuješ si své rty
Nemůžeš zůstat stejným
A pokud hoří budova, postupuj směrem ke dveřím
Ale nehas ty plameny
Ve všem je kousek kouzla
A pak trocha prohry k tomu, aby se věci vyrovnaly
Trocha prohry k tomu, aby se věci vyrovnaly
Trocha prohry k tomu, aby se věci vyrovnaly
Ve všem je kousek kouzla
A pak trocha prohry k tomu, aby se věci vyrovnaly
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy