Texty písní Lou Reed The Blue Mask Women

Women

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I love women, I think they're great
They're a solace to the world in a terrible state
They're a blessing to the eyes, a balm to soul
What a nightmare to have no women in the world
I love women
I love women
I love women
We all love women
I used to look at women in the magazines
I know that it was sexist, but I was in my teens
I was very bitter, all my sex was on the sly
I couldn't keep my hands off women, and I won't till I die
I love women
Ah, I love women
We love women
We all love women
A woman's love can lift you up, and women can inspire
I feel like buying flowers and hiring a celestial choir
A choir of castratis to serenade my love
They'd sing a little Bach for us and then we'd make love
I love women
I love women
We all love women
We love women
Miluji ženy, myslím, že jsou skvělé
V hrozných chvílích jsou potěchou pro svět
Jsou požehnáním v očích, balzám na duši
Svět bez žen musí být hrozná noční můra
Miluji ženy
Miluji ženy
Miluji ženy
My všichni milujeme ženy
Díval jsem se na ženy v časopisech
Vím, že to bylo sexistické, ale byl jsem v pubertě
Byl jsem velmi roztrpčený, můj pohlavní pud byl pod pokličkou
Nemohl jsem dát ruce od žen a taky nedám, dokud nezemřu
Miluji ženy
Ach, miluji ženy
Milujeme ženy
My všichni milujeme ženy
Ženská láska tě může pozdvihnout a ženy tě mohou inspirovat
Je mi jako bych kupoval květiny a pronajímal si nebeský sbor
Sbor kastrovaných, který by zazpíval serenádu mé lásky
Zazpívali by nám trochu Bacha a pak bychom se milovali
Miluji ženy
Miluji ženy
My všichni milujeme ženy
Milujeme ženy
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy