Texty písní Madball Demonstrating My Style Live Or Die

Live Or Die

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Live or die, are the choises I got
But I refuse to go anywhere soon
Life is too short to keep explaining myself
My situation means nothing to you
Back to reality once again
I clear my thoughts and think about how much time I spent
Keep movin' on and try to do what I do best
I was always taught right from wrong
But who are you to be judging who's right
Doin' what I gotta do to get by
Will I survive; just look in my eyes
I gotta live my life day by day
No matter what type of bullshit is thrown my way
I'll overcome it with or without your help
Don't tell me, you can't tell me
How I choose to live my life
The way I choose to live my life
I was always taught right from wrong
But who are you to pint the finger at me
I have no need to explain myself
Cause your opinions I don't need
Žít nebo zemřít, jsou choises jsem
Ale odmítám jít kamkoliv brzy
Život je příliš krátký, aby Vysvětlovat sebe
Moje situace znamená pro tebe nic
Opět zpět do reality
Jasně své myšlenky a přemýšlet o tom, kolik času jsem strávil
Mějte pokusit se udělat to, co umím nejlépe
Byl jsem vždycky učil správné od špatného
Ale kdo jste se soudit, kdo má pravdu
Vede 'Co mám dělat, aby si od
Budu přežít, jen se podívejte do mých očí
Musím žít svůj život ze dne na den
Bez ohledu na to typ blbost je hozen můj způsob
Budu ji překonat S nebo bez vaší pomoci
Neříkej mi, nemůžete mi říct,
Jak jsem se rozhodnete žít svůj život
Způsob, jakým jsem se rozhodnout, žít svůj život
Byl jsem vždycky učil správné od špatného
Ale kdo jsi, že půllitr prstem na mě
Nemám potřebu vysvětlovat sebe samého
Protože jsem nepotřebují vaše názory
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy