Texty písní Madonna Evita Goodnight And Thank You

Goodnight And Thank You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

(Che:)
Goodnight and thank you Huevo
She is in every magazine
Been photographed, seen, she is known
We don't like to rush, but your case has been packed
If she's missed anything, you could give her a ring
But she won't always answer the phone

(Eva:)
Oh but it's sad when a love affair dies
But we have pretended enough
It's best that we both stop fooling ourselves

(Che:)
Which means ...

Refrén:

(Che and Eva:)
There is noone, noone at all
Never has been, and never will be a lover, male or female
Who hasn't an eye on, in fact they rely on
Tricks they can try on their partner
They're hoping their lover will help them or keep them
Support them, promote them
Don't blame them, you're the same

(Che:)
Goodnight and thank you Emilio
You've completed your task
What more can we ask of you now?
Please sign the book on the way out the door
And that will be all, if she needs you she'll call
But I don't think that's likely somehow

(Eva:)
Oh but it's sad when a love affair dies
But when we were hot, we were hot
I know you'll look back on the good times we've shared
Which means ...

(Refrén, substituting "blame her" for "blame them", sung only by Che)

(Eva:)
There is no soap, no soap like Zaz
No detergent, lotion, or oil with such power in the shower
It's the mother and father of luxury lather
The talk of the bath, the great ointment
One little frolic with new Zaz carbolic
You're scented, you'll be sent

(Che:)
Goodnight and thank you Senor Jabon
We are grateful you found her a spot on the sound radio
We'll think of you every time she's on the air
We'd love you to stay but you'd be in the way
So do up your trousers and go

(Eva:)
Oh but it's sad when a love affair dies
The decline into silence and doubt
Our passion was just too intense to survive

(Che:)
Which means ...

(Lovers:)
This is a club I should never have joined
Someone has made us look fools
Argentine men call the sexual shots
Someone has altered the rules

(Eva:)
Fame on the wireless as far as it goes
Is all very well but every girl knows

(Che:)
She needs a man she can monopolize
With fingers in dozens of different pies

(Lovers:)
Oh but it's sad when a love affair dies
(Che:)
Dobrou noc a díky, že jste Huevo
Ona je v každém časopise
Byl fotografoval, viděl, že je známo,
My nejsme, jako to uspěchat, ale ve vašem případě byla zabalena
Pokud se jí něco zmeškal, mohl bys jí prsten
Ale ona ne vždy zvednout telefon

(Eva:)
Oh, ale je to smutné, když milostný vztah umírá
Ale máme dost předstírala
Je to nejlepší, že jsme oba zastavit klamání sebe

(Che:)
Což znamená ...

Refrén:

(Che a Eva:)
Neexistuje nikdo, nikdo na všechny
To bylo, a nikdy nebude milence, samec nebo samice
Kdo nebyl na oko, ve skutečnosti jsou závislé na
Triky se mohou pokusit o jejich partner
Jsou doufal, že své milence, nebo jim pomůže udržet si ji
Podpora nimi, jejich propagaci
Nedovolte jim nedivím, že jste na stejné

(Che:)
Dobrou noc a díky, že jste Emilio
Vy jste váš úkol dokončen
Co víc bychom mohli požádat teď?
Prosím, podepsat knihu o tom, jak se dveře
A že bude-li ona Tě potřebuje She'll call
Ale já si nemyslím, že je pravděpodobně nějakým způsobem

(Eva:)
Oh, ale je to smutné, když milostný vztah umírá
Ale když jsme byli vedro, byli jsme horké
Vím, že se budete ohlížet se na dobré časy jsme sdílených
Což znamená ...

(Refrén, nahrazující "obviňovat ji" pro "vinu jim", zpívanou pouze Che)

(Eva:)
Neexistuje žádné mýdlo, žádná mýdla, jako ZAZ
Ne detergent, pleťová voda, olej nebo s takovou moc ve sprše
Je to matka a otec luxusní pěna
Promluvit s vanou, velký mast
Jeden malý skotačit s novými ZAZ karbolová
Jste vonící vám bude zaslána

(Che:)
Dobrou noc a díky, že jste Seňor jabon
Jsme vděčni jsi ji našel místo na rádio
Budeme přemýšlet o vás pokaždé, když ona je na vzduchu
Rádi tě miluji, aby zůstali, ale pokud si přejete být ve způsobu, jakým
Takže až vaše kalhoty a běž

(Eva:)
Oh, ale je to smutné, když milostný vztah umírá
Pokles do ticha a pochybností
Naše vášeň, byl prostě příliš intenzivní přežít

(Che:)
Což znamená ...

(Milovníci:)
To je klub, nikdy bych se připojilo
Někdo z nás učinil vypadat bláznů
Argentinská muži volejte na sexuální záběry
Někdo změnil pravidla

(Eva:)
Sláva na bezdrátovou, pokud to půjde
Je velmi dobře, ale každá dívka zná

(Che:)
Ona potřebuje muže, má možnost monopolizovat
S prsty v desítkách různých paštiky

(Milovníci:)
Oh, ale je to smutné, když milostný vztah umírá
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy