Texty písní Maher Zain Awaken

Awaken

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We were given so many prizes
We changed the desert into oasis
We built buildings of different lengths and sizes
And we felt so very satisfied
We bought and bought
We couldn't stop buying
We gave charity to the poor 'cause
We couldn't stand their crying
We thought we paid our dues
But in fact
To ourselves we're just lying

Oh...I'm walking with my head lowered in shame from my place
I'm walking with my head lowered from my race
Yes it's easy to blame everything on the west
When in fact all focus should be on ourselves

I'm walking with my head lowered in shame from my place
I'm walking with my head lowered from my race
Yes it's easy to blame everything on the west
When in fact all focus should be on ourselves

We were told what to buy and we'd bought
We went to London, Paris and Costa Del Sol
We made show we were seen in the most exlusive shops
Yes we felt so very satisfied

We felt our money gave us infinite power

We forgot to teach our children about history and honor
We didn't have any time to lose
When we were.. (were)
So busy feeling so satisfied

I'm walking with my head lowered in shame from my place
I'm walking with my head lowered from my race
Yes it's easy to blame everything on the west
When in fact all focus should be on ourselves

I'm walking with my head lowered in shame from my place
I'm walking with my head lowered from my race
Yes it's easy to blame everything on the west
When in fact all focus should be on ourselves

We became the visuals without a soul
despite the heat
Our homes felt so empty and cold
To fill the emptiness
We bought and bought
Maybe all the fancy cars
And bling will make us feel satisfied

My dear brother and sister
It's time to change inside
Open your eyes
Don't throw away what's right aside
Before the day comes
When there's nowhere to run and hide
Now ask yourself 'cause Allah's watching you


Is He satisfied?
Is Allah satisfied?
Is Allah satisfied?
Is Allah satisfied?

Oh, I'm walking with my head lowered in shame from my place
I'm walking with my head lowered from my race
Yes it's easy to blame everything on the west
When in fact all focus should be on ourselves

I'm walking with my head lowered in shame from my place
I'm walking with my head lowered from my race
Yes it's easy to blame everything on the west
When in fact all focus should be on ourselves
Získali jsme spoustu výher
Změnili jsme poušť na oázu
Postavili jsme budovy různých délek a velikostí
A cítíme se velmi spokojeni
Zakoupili jsme a koupili
Nemohli jsme přestat kupovat
Chudým jsme poskytli charitu
Nemohli jsme zastavit jejich pláč
Mysleli jsme, že jsme zaplatili daně
Ale ve skutečnosti
Sami sobě jen lžeme

Oh, Jdu s hlavou sklopenou zahanben
od mého místa
Jdu se sklopenou hlavou od mé rasy
Ano, je snadné obviňovat všechno na západě
I když, ve skutečnosti je třeba zaměřit se na sebe

Jdu s hlavou sklopenou zahanben
od mého místa
Jdu se sklopenou hlavou od mé rasy
Ano, je snadné obviňovat všechno na západě
I když, ve skutečnosti je třeba zaměřit se na sebe

Bylo nám řečeno, co máme koupit - A my jsme to koupili
Šli jsme do Londýna, Paříže a Costa Del Sol
Udělali jsme show - Viděli jsme velmi exkluzivní obchody
Ano, cítili jsme se spokojeni

Cítili jsme, že naše peníze nám dali nekonečnou moc

Zapomněli jsme učit naše děti o historii a cti
Neměli jsme žádný čas nazbyt
Když jsme byli.. (byli)
Tak zaneprázdněni, takže jsme se cítili spokojeni

Jdu s hlavou sklopenou zahanben
od mého místa
Jdu se sklopenou hlavou od mé rasy
Ano, je snadné obviňovat všechno na západě
I když, ve skutečnosti je třeba zaměřit se na sebe

Jdu s hlavou sklopenou zahanben
od mého místa
Jdu se sklopenou hlavou od mé rasy
Ano, je snadné obviňovat všechno na západě
I když, ve skutečnosti je třeba zaměřit se na sebe

Stali jsme se obrazovými prvky bez duše
Navzdory teplu
Naše domovy cítily takovou prázdnotu a chladnost
K vyplnění prázdna
Jsme zakoupili a koupili
Možná všechny módní auta
A bylo to pozlátko, abychom se cítili spokojeni

Můj drahý bratře a sestro
Je čas se zevnitř změnit
Otevřete oči
Nedávejte to správné stranou
Dříve než přijde den
Kdy je kam utéct a schovat se
Nyní se zeptejte sami jestli jste toho příčinou -
Bůh vás sleduje

Je on spokojen?
Je Bůh spokojen?
Je Bůh spokojen?
Je Bůh spokojen?

Oh, Jdu s hlavou sklopenou zahanben
od mého místa
Jdu se sklopenou hlavou od mé rasy
Ano, je snadné obviňovat všechno na západě
I když, ve skutečnosti je třeba zaměřit se na sebe

Jdu s hlavou sklopenou zahanben
od mého místa
Jdu se sklopenou hlavou od mé rasy
Ano, je snadné obviňovat všechno na západě
I když, ve skutečnosti je třeba zaměřit se na sebe
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy