Texty písní Manowar Thunder In The Sky Father

Father

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When I was small you took me by the hand. Father you should know I finally understand. You taught me wrong from right and how to live. You gave the greatest gift that one could give. You never let me down,you made me strong. When I made mistakes,when I was wrong. Some days we'd laugh and some days we'd fight. Somehow you knew one day I'd say you were right.

You're with me in every word I say. In every hour of every single day. In all I do I'm just a part of you.

You lived your live for us that was your plan. Those hands that never take they worked the land. Hands that never take can only give. And because of you I know how to live.

You're with me in every word I say.
In every hour of every single day.
In all I do I'm just a part of you.

Father,just one thing you always knew. Every word you said to me was true.
Když jsem byl malý, vzal jsi mě za ruku. Otče, měl bys vědět, že jsem konečně pochopil. Naučil jsi mě špatnou pravdu a jak žít. Dal jsi ten největší dar, jaký jeden mohl dát. Nikdy jsi mě nezklamal, udělal jsi mě silným. Když jsem udělal chyby, když jsem se mýlil. Některé dny bychom se smáli a některé dny bychom bojovali. Nějak jsi věděl, že bych ti jednoho dne řekl, že jsi měl pravdu.

Jsi se mnou v každém slově, které říkám. V každou hodinu každého dne. Ve všem, co dělám jsem sotva část z tebe.

Žil jsi svůj život pro nás, to byl tvůj plán. Ty ruce, které nikdy neuchopím obdělávali půdu. Ruce, které nikdy nebraly, mohli jenom dávat. A protože od tebe vím, jak žít.

Jsi se mnou v každém slově, které říkám. V každou hodinu každého dne. Ve všem, co dělám jsem sotva část z tebe.

Otče, jen jedna věc, kterou jsi vždycky věděl. Každé slovo, které jste mi řekl, byla pravda.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy