Texty písní Mary J Blige Stronger With Each Tear Each Tear

Each Tear

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Woohoohoo, whooohooohoo,
Whoohoo, whoohohohohoo

There's something that I want to say,
But I feel like don't know how.
Still I just can't hold it one more day,
So I think I let it out.

You're on my mind more than I may sure
You're in my heart more than you may know
And the last thing that I want,
Is to you to fall apart.
To you I will be clearer,
I want you to remember.

In each tear
There's a lesson, (there's a lesson)
Make you wiser than before (wiser)
Makes you stronger than you know (stronger)
In each tear (each tear)
Bring you closer to your dreams
No mistake, no heartbreak
Can take away what your meant to be

We can't change the things,
That we done that's in the past.
But fighting won't get us anyway.
So if you want, Here's my hand

Every night there is one thing I do
I bow my head and pray for you (pray for you)
And the last thing that I want,
Is for you to fall apart
To you I will be clearer
I want you to remember

In each tear
There's a lesson, (there's a lesson)
Makes you wiser than before (wiser)
Makes you stronger than you know (stronger)
In each tear (each tear)
Bring you closer to your dreams
No mistake, no heartbreak
Can take away what your meant to be

Your much more than a struggle that you go trough
From nine till five I open things so let it go?
You' re not a victim, your more like a winner
And you're not defeat you' re more like a queen

In each tear
There's a lesson,
Makes you wiser than before
Makes you stronger than you know (stronger than you know)
In each tear (in each tear)
Bring you closer to your dreams
No mistake, no heartbreak
Can take away what your meant to be

In each tear (each tear)
There's a lesson, (there's a lesson)
Makes you wiser than before (wiser)
Makes you stronger than you know
In each tear (Make you so much broke)
Bring you closer to your dreams
No mistake, no heartbreak
Can take away what your meant to be

No no we can't be held out
No no oh noo I I I can't held out
You you you can't be held out
We we we can't be held out

Love
It makes you so much stronger (stronger)
It makes you so much wiser (wiser)
In each tear (in each tear)
And You so close to your dreams and no dreams
No mistake, no heartbreak can't take away you're meant to be
Woohoohoo, whooohooohoo,
Whoohoo, whoohohohohoo

Je tu něco, co chci říct,
Ale mám pocit, že nevím jak.
Stále jsem se prostě nemůže držet jeden den,
Takže si myslím, nechal jsem si to.

Jsi v mé mysli více, než jsem si jistý, může
Ty jsi v mém srdci víc, než si možná víte
A poslední věc, kterou chci,
Je na vás, abyste rozpadat.
Chcete-li, že jsem se být jasnější,
Chci, abyste si zapamatovali.

V každém slza
Je tu lekci, (je tu lekce)
Vás moudřejší než předtím (moudřejší)
To tě posílí, než si myslíš (silnější)
V každém odtržení (každou slzu)
Přiblíží své sny
Žádná chyba, žádné zlomené srdce
Můžete odnést, co si chtěl být

Nemůžeme změnit věci,
To jsme udělali, že je v minulosti.
Ale boj nebude mít nás tak jako tak.
Takže pokud chcete, tady je mé ruky

Každý večer je jedna věc, kterou udělám
Skláním hlavu a modlím se za vás (za vás modlit)
A poslední věc, kterou chci,
Je pro vás rozpadat
Chcete-li, že jsem se být jasnější
Chci, abyste si zapamatovali

V každém slza
Je tu lekci, (je tu lekce)
Dělá vám moudřejší než předtím (moudřejší)
To tě posílí, než si myslíš (silnější)
V každém odtržení (každou slzu)
Přiblíží své sny
Žádná chyba, žádné zlomené srdce
Můžete odnést, co si chtěl být

Vaše mnohem víc než boj, že jdete koryto
Od devíti do pěti otevřu to tak nechat být?
Nejste oběť, svého více jako vítěz
A vy nejste porazit jste spíš jako královna

V každém slza
Je tu lekci,
Dělá vám moudřejší než předtím
To tě posílí, než si myslíš (silnější než znáte)
V každém odtržení (v každé slzy)
Přiblíží své sny
Žádná chyba, žádné zlomené srdce
Můžete odnést, co si chtěl být

V každém odtržení (každou slzu)
Je tu lekci, (je tu lekce)
Dělá vám moudřejší než předtím (moudřejší)
To tě posílí, než si myslíš
V každém odtržení (abyste se moc zlomil)
Přiblíží své sny
Žádná chyba, žádné zlomené srdce
Můžete odnést, co si chtěl být

Ne, ne, nemůžeme vydržel
Ne ne oh noo já jsem nemohu vydržel
Vy si nemůžete být vydržel
My si nemůžeme být vydržel

Láska
Člověk se tak mnohem silnější (silnější)
Člověk se tak mnohem moudřejší (moudřejší)
V každém odtržení (v každé slzy)
A vy tak blízko své sny a žádné sny
Žádná chyba, žádný hluboký žal nesnižují jste chtěl být
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy