Texty písní Masterplan Aeronautics Wounds

Wounds

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I have walked this road before
So hard to find unopened doors
Lost my way but i have to stay for a while
I'll be searching for more

And my wounds are real
I must rise from the sorrow
And find my way out of the dark
I've cried my tears from pain
There's a new day tomorrow
I'll turn the hourglass again

Feel and trust your inner voice
Chase your dream with desire
Show the scars you've been hiding deep inside
And reveal who you are

Cause your wounds are real
You must rise from the sorrow
And find your way out of the dark
Cry your tears from pain
Face a new day tomorrow
And turn the hourglass again... yeah

And my wounds are real
I must rise from the sorrow
And find my way out of the dark
I've cried my tears from pain
There's a new day tomorrow
I'll turn the hourglass again

Cry your tears from pain
Face a new day tomorrow
We'll turn the hourglass again


Komentáře
Po téhle cestě jsem už šel
Tak těžké najít zavřené dveře
Ztratil jsem cestu, ale musím zůstat na chvíli
Budu hledat víc

A má zranění jsou pravá
Musím povstat ze zármutku
A najít mou cestu pryč z temna
Brečel jsem mé slzy od bolesti
Zítra tu je nový den
Znovu přetočím přesýpací hodiny

Cit a důvěra tvého vnitřního hlasu
Stíhá tvůj sen s touhou
Ukaž jizvy, které skrýváš hluboko uvnitř
A odhal, kdo jsi

Protože tvá zranění jsou pravá
Musíš povstat ze zármutku
A najít svou cestu pryč z temna
Breč své slzy bolesti
Zítra čel novému dnu
A znovu otoč přesýpací hodiny ... jo

A má zranění jsou pravá
Musím povstat ze zármutku
A najít mou cestu pryč z temna
Brečel jsem mé slzy z bolesti
Zítra tu je nový den
Znovu přetočím přesýpací hodiny

Breč své slzy bolesti
Zítra čel novému dni
Znovu otočíme přesýpací hodiny
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy