Texty písní Masterplan MK II Trust On You

Trust On You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

See my fears along the road, empty dreams and broken homes
Calling out to yesterday, bring me home and hear me say
All alone I struggle on, a fallen man whose life is wrong
These faded dreams they come and go, seems I've lost all that I know

Close the door... You close your eyes
End this tale of sacrifice
Break your spell... Or let me go
I fall apart as the fire slowly grows

Through my eyes, I see no end, no remorse and no revenge
You paint a picture of me still, hold me here against my will
You break me down, you leave me be, a lonely man in misery
You throw my world into the lost, my wounds are deep
They hide the cost!

Close the door... You close your eyes
End this tale of sacrifice
Break your spell... Or let me go
I fall apart as the fire slowly grows for you...
Am I dying?
And there's no more trying
I can see I'm not finding
And my heart belongs to you

Close the door... You close your eyes
End this tale of sacrifice
Break your spell... Or let me go
I fall apart as the fire slowly grows
Vidím své obavy okolo cesty, prázdné sny a rozbité domovy
Volání zítřka, dones mě domů a slyš mě
Bojoval jsem úplně sám, padlá muž, jehož život je chyba
Tyto zašlé sny, přišly a odešly, zdá se, že jsem ztratil vše, co znám

Zavři dveře ... Zavřela jsi oči
Konec tohoto obětovaného příběhu
Zlom své kouslo ... Nebo mě nech jít
Rozpadnul jsem se jak oheň pomalu roste

Skrz mé oči, nevidím konec, žádný soucit a žádná odveta
Pořád kreslíš mé portréty, drž mě tu proti mé vůli
Zlomila jsi mě, nechala jsi mě být, osamělý muž v utrpení
Vrhneš můj svět do zatracení, mé rány jsou hluboké
Skrývají cenu!

Zavři dveře ... Zavřela jsi oči
Konec tohoto obětovaného příběhu
Zlom své kouzlo ... Nebo mě nech jít
Rozpadnul jsem se jak oheň pomalu roste
Umírám?
A už není proč se víc snažit
Vidím, že jsem nenašel
A mé srdce patří tobě

Zavři dveře ... Zavřela jsi oči
Konec tohoto obětovaného příběhu
Zlom své kouslo ... Nebo mě nech jít
Rozpadnul jsem se jak oheň pomalu roste
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy