Texty písní Mat Kearney City Of Black And White Here we go

Here we go

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Did you close your eyes as you walked away?
Did I get too close in the pouring rain?
If there's one more chance for us here tonight
I'll take the long way 'round this time

We sing
Oh, love, it's easy if you don't try to please me
If you don't want to see me any more
We sing out...

Oh, oh
Here we go again
I know how I lost a friend
We go 'round and 'round again
Oh, oh
Oh, oh

Bitter is the kiss that says goodbye
I can hear it in your voice, I see it in your eyes
'Cause we've been this low and we've been around this bend
I don't want to lose you all over again

We sing
Oh, love, it's easy if you don't try to please me
If you don't want to see me any more
We sing out...

Oh, oh
Here we go again
I know how I lost a friend
We go 'round and 'round again
Oh, oh
Oh, oh

Oh no,
Here we go again
I know how I lost a friend
We go 'round and 'round again
Oh, oh
Oh, oh

Around here
We've got a light here that's not going away
If all is broken, and all is lost
Then I've been found,
So here's my heart
I'll give over and over again

Oh oh,
Here we go again
I know how I lost a friend
We go 'round and 'round again
Oh no
Oh no

It's a long road baby, running away
Zavřel jsi oči, když jsi odcházel?
Dostala jsem sev tom lijáku příliš blízko?
Jestli je pro nás dnes večer nějaká šance
Vezmu tě na dlouhou pouť časem

Zpíváme
Ach, lásko, je to tak snadná, když mě ani nezkusíš poprosit
Když už mě nikdy v životě nechceš vidět
Voláme...

Oou, oou,
Jdeme tudy znovu
Vím, jak jsem ztratil přítele
Jdeme tu tudy znovu a znovu
Oou, oou,
Oou, oou,

Hořký je polibek, kterým říkáš sbohem
Slyším to v tvém hlasu, vidím to v tvých očích
Protože my byli takhle hluboko
A vylétli jsme v téhle zatáčce z cesty
Nechci tě znovu ztratit

Zpíváme
Ach, lásko, je tak snadná, když mě ani nezkusíš poprosit
Když už mě nikdy v životě nechceš vidět
Voláme...

Oou, oou,
Jdeme tudy znovu
Vím, jak jsem ztratil přítele
Jdeme tu tudy znovu a znovu
Oou, oou,
Oou, oou,

Ale ne,
Jdeme tudy znovu
Vím, jak jsem ztratil přítele
Jdeme tu tudy znovu a znovu
Oou, oou,
Oou, oou,

Tudy, hej hej
Máme tu světlo, které nikdy neodchází
Kdyby bylo všechno zničeno a všechno ztraceno
Pak jsem zjisti, že tady je mé srdce
Dám ti ho znovu a znovu

Jdeme tudy znovu
Jdeme tudy znovu
Jdeme tudy znovu
Jdeme tudy znovu

Oou, oou,
Jdeme tudy znovu
Vím, jak jsem ztratil přítele
Jdeme tu tudy znovu a znovu
Oou, oou,
Oou, oou,

Je to dlouhá cesta lásko
Utíkat
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy