Texty písní Matt White Best Days

Best Days

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Every time I look at you
You always look so beautiful
Driving on the road again
the Chevy´s packed
And it is dusk
And I will take some photographs
So I can dream of you
Can´t say I´ve felt such twisting
In my heart this way we pitch a tent
and have one sleeping bag
To stay away The fires burning,
softly singing songs
So close to you
Do you believe In love at first sight
I think you do
We´re lying naked under the covers
Those are the best days of my life
Can´t take away those times
We stayed up and talked all night
Chain smokes of cigarettes and
Three bottles of red wine
Falling asleep together
Holding your body close to mine
Oh and in the morning
Your eyes opened so innocent
The sun is blazing we are sweating
You look lovely
Nothing else matters and anymore
cause you´re In my arms again
Do you believe In love at first sight
I think you do
We´re lying naked under the covers
Those are the best days of my
Those are the best days of my
Those are the best days of my life
Oh I never wanna be without you
So just stay with me
I will love you endlessly
Oh oh darling, darling Ooooooooh
Oh darling, darling
Do you believe In love at first sight
I think you do
We´re lying naked under the covers
Those are the best days of my life
Do you believe In love at first sight
I think you do
We´re lying naked under the covers
Those are the best days of my
Those are the best days of my
Those are the best days of my life
Pokaždé když se na tebe podívám
Vždycky vypadáš tak krásně
Znovu jedeme na silnici
Chevy je zabaleno
A je to za soumraku
A já udělám pár fotografií
Takže o tobě můžu snít
Nemůžu říct, že jsem cítil jen kroucení
V mém srdci jsme postavili stan
a jeden spacák
Abychom zůstali daleko
Požáry, které ničí jemné písně
Tak blízko k tobě
Věříš v lásku na první pohled?
Myslím, že věříš
Ležíme nazí pod přikrývkou
To jsou ty nejlepší dny mého života
Nemůžeme vzít pryč ty časy
Zůstali jsme vzhůru a povídali si celou noc
Kouříme cigarety a
Tři láhve červeného vína
Usínání spolu
Držení tvého těla v mé blízkosti
Oh a ráno
Otevřela jsi tvé oči tak nevinně
Slunce hoří, my jsme spocení
Moc ti to sluší
Na ničem jiném vůbec nezáleží
protože jsi v znovu v mé náruči
Věříš v lásku na první pohled?
Myslím, že věříš
Ležíme nazí pod přikrývkou
To jsou ty nejlepší dny mého
To jsou ty nejlepší dny mého
To jsou ty nejlepší dny mého života
Oh nikdy nechci být bez tebe
Tak prostě zůstaň se mnou
Budu tě milovat donekonečna
Oh oh miláčku, miláčku, oooooooh
Oh miláčku, miláčku
Věříš v lásku na první pohled?
Myslím, že věříš
Ležíme nazí pod přikrývkou
To jsou ty nejlepší dny mého života
Věříš v lásku na první pohled?
Myslím, že věříš
Ležíme nazí pod přikrývkou
To jsou ty nejlepší dny mého
To jsou ty nejlepší dny mého
To jsou ty nejlepší dny mého života
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy