Texty písní Megadeth Th1rt3en Sudden Death

Sudden Death

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

His evil Highness born from disaster
To dominate and to kill
A glistening murder machine
False majesty standing perfectly still
A blitzkrieg raining down evil
On a mountain of black ice
Like a good old fashioned beating within
Inches of your life

While alone and left abandoned
With the sentence you've been handed
All your angels will ignore you
As your life flashes before you
Even still you keep on fighting
Through the thunder and the lightning
And now Heaven sends its love
Your sudden death from above

Once frozen like a prisoner depraved
Perched high atop the lithosphere
Set free from beneath the depths of hell
Bequeathing anything but despair
The beast is genetically programmed
Time to destroy, time to go berserk
To see the end of all wars
To see the end of the Earth

Stopping at nothing, punch drunk
From the blood that he's tasted
Tearing your soul apart
Not one bit of your pain will be wasted
Now death descends upon you
Like a bloody white dove
Bringing your retribution
Your sudden death from above

While alone and left abandoned
With the sentence you've been handed
All your angels will ignore you
As your life flashes before you
Even still you keep on fighting
Through the thunder and the lightning
And now Heaven sends its love
Your sudden death from above
Jeho výsosť Zlo zrodená z pohromy
Aby ovládla a zabila
Vyleštený vraždiaci stroj
Falošný majestát stojí dokonale kľudne
Blitzkrieg prší dolu so zlom
Na horu z čierneho ľadu
Ako starý dobrý výprask
Palcov tvojho života

Kým si sám a opustený
S rozsudkom, ktorý si prijal
Všetci tvoji anjeli ťa budú ignorovať
Kým sa ti tvoj život premietne pred očami
Aj keď stále bojuješ
Skrz hromy a blesky
Nebo ti pošle svoju lásku
Tvoju náhlu smrť zhora

Zmrznutý, ako skazený väzeň
Posadený vysoko na vrchu litosféry
Oslobodený z hĺbok pekla
Odkazujúce všetko okrem smoly
Monštrum je geneticky naprogramované
Čas ničiť, čas rozzúriť sa
Vidieť koniec všetkých vojen
Vidieť koniec Zeme

Nejde to skončiť, omámený
Krvou, ktorú si ochutnal
Trhá ti dušu
Ani trocha tvojej bolesti nevyjde nazmar
Teraz na teba zostupuje smrť
Ako krvavá biela holubica
Prináša ti odplatu
Tvoju náhlu smrť zhora

Kým si sám a opustený
S rozsudkom, ktorý si prijal
Všetci tvoji anjeli ťa budú ignorovať
Kým sa ti tvoj život premietne pred očami
Aj keď stále bojuješ
Skrz hromy a blesky
Nebo ti pošle svoju lásku
Tvoju náhlu smrť zhora
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy