Texty písní Mercyful Fate Don't Break the Oath Gypsy

Gypsy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

This magic winter night I see a light
Again I hear that tune, some sort of croon

Oh no no no, oh my brain

I see them gypsy wagons left in the snow
Oh I must see that lady, I have to know
Gypsy woman let me inside

Solo: Michael Denner

They say you know the secret, secret of time
So gaze into your crystal and tell me all
you see

Gypsy Woman let me know

"Oh my son you were never gone
You are the Devil's child, and so am I"

Solo: Michael Denner/Hank Shermann

Gypsy now I know you're not my mother
You are a part of my soul, it's clear for all to see

Oh no no no, I am you
Gypsy you're inside of me
Tato magická zimní noc, vidím světlo
Znovu slyším ten tón, něco jako píseň

Ach ne ne ne, ach, můj mozek

Vidím jejich cikánské vozy opuštěné ve sněhu
Ach, musím vidět tu ženu, musím vědět
Cikánská žena, chci zůstat v ní

Solo: Michael Denner

Říkají, že znáš tajemství, tajemství času
Tak zíráš do svého kříšťálu a říkáš mi vše
co vidíš

Cikánská žena, dovol mi vědět

"Ach, můj synu, nikdys nebyl pryč
Jsi dítětem Ďábla, a tak i já"

Solo: Michael Denner/Hank Shermann

Cikánko, nyní vím, že jsi mou matkou
Jsi nyní částí mé duše, je to tak jasné

Ach ne ne ne, jsem tebou
Cikánko, jsi uvnitř mě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy