Texty písní MGMT Oracular Spectacular The Youth

The Youth

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

This is a call of arms to live and love and sleep together
We could flood the streets with love or light or heat whatever
Lock the parents out, cut a rug, twist and shout
Wave your hands
Make it rain
For stars will rise again

The youth is starting to change
Are you starting to change?
Are you?
Together

In a couple of years
Tides have turned from booze to tears
And in spite of the weather
We could learn to make it together

The youth is starting to change
Are you starting to change?
Are you?
Together

The youth
Toto je volání rukou, které chtějí žít, milovat a spát společně
Mohli bychom zaplavit ulice láskou nebo světlem nebo je zahřát nějak jinak
Zamkněte rodiče, rozřežte rohožky, kruťte se a křičte
Mávejte rukama
Přivolejte déšť
Pro hvězdy opět povstaneme

Mládí se začíná měnit
Začínáš se měnit?
Opravdu?
Společně

Za pár let
Se trendy změnily od chlastu k slzám
A navzdory počasí
Bychom se to mohli naučit dělat společně

Mládí se začíná měnit
Začínáš se měnit?
Opravdu?
Společně

Mládí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy