Texty písní My Dying Bride Trinity I Am The Bloody Earth

I Am The Bloody Earth

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Lay down with beasts, and welter in my gore
Fill your cups of Christ, I am the bloody earth
Bright, riding in heaven. The player in rags
White Bat is death? Feed it to pigs

Rise to be a king, shining with power
Down silent avenues, I live on

Life
You owe yours to me
Wear
Me around your neck
Kneel
And cry for me
Son
Father please help me

Safe delivery of a handsome child
Merry and sweet looking
My endeavours to rise seem useless
But I will fight the distance between us
Lehni si se šelmami, válej se v mém klíně
Vyplň svůj šálek Kristem, jsem krvavá země
Jasná jízda na koních v nebi
Hráč v cárech
Bílý netopýr je mrtvý? Nakrm jej prasaty

Povstaň a buď králem, zářící energií
Dolů tichou cestou, žiju tam

Život
Dlužíš mi svůj
Nos
Mne kolem svého krku
Kleč
A plač pro mne
Synu
Otče prosím pomoz mi

Bezpečné dodávky hezkých dětí
Veselý a sladký vzhled
Má snaha o vzestup zdá se být zbytečná
Ale budu mezi námi bojovat na dálku
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy