Texty písní N-Trance Da Ya Think I´m Sexy?

Da Ya Think I´m Sexy?

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sexy baby, you drive me crazy
Sexy baby, you drive me crazy
Oooh you sexy baby, you drive me crazy


Ricardo
Player, player, pop the style, N-trance is in the house to make the
party wild, It's the new dance another smash so let me set it, See
how we rollin' this year, copacetic Groupies, they all wanna do me,
sippin' Moet everyday poppin' coochies, Bring that boody over here
girl, see I been watching that for years girl, An' if ya wore silk you
wont regret it, ya mamma made ya, I wanna sweat it, I see you at
this party, cool with everybody,but my body wanna push up on your
body, Big poppy, ain't with old jalopy,one whiff of the shhh..... Somebody stop me!
Coz it be going down like this, when I flex see, let me know if my flow be sexy.

Rod Stewart
If you want my body, And you think I'm sexy,
Come on sugar let me know.
If you really need me, just reach out and touch me,
Come on honey tell me so.

Kelly
Sexy baby, you drive me crazy
Oooh you sexy baby, you drive me crazy

Ricardo
Mmm, how d'ya like ya bubble bath? Huh, told ya I would make ya laugh,
You an' me together, I'll be the bread you be the butter, underneath the
covers, Take it up another notch, let me see how you stack & what you
really got, One shot, she hit that spot like rum, come baby come baby, baby
come come, You thought I was a sleeper, oh let me see now, oh ,who got
the fever? N-trance and the only one, nine seven in the mix & it's just begun,
Coz it be going down like this, it's the rhymes from the source that you can't
resist, So baby when I flex see, on the real let me know if my flow be sexy.


Rod Stewart
If you want my body, and you think I'm sexy,
Come on sugar let me know,
If you really need me, just reach out and touch me,
Come on honey tell me so


Crowd
Na na na narr narr
Na na na na na na narr
Na na na na na na narr
X 4

Kelly
Sexy baby, you drive me crazy
Oooh you sexy baby, you drive me crazy

Ricardo
Sarah, Ali, Kiki, Hayley, Raquel, Sophie, Jo, Mercedes, Mad honeys
with the shapely thighs, soft hands, dark tans & the almond eyes,
that's right, Ooh ya better recognise, N-trance & Ricky Raw got the
enterprise, An' that's how we be doin', coz when I flex see, you know
that it's sexy.

Rod Stewart
If you want my body, and you think I'm sexy,
Come on sugar let me know,
If you really need me, just reach out and touch me,
Come on honey tell me so X 2
Crowd
Na na na narr narr
Na na na na na na narr
Na na na na na na narr
X 2
Sexy baby, ty přivádět k šílenství
Sexy baby, ty přivádět k šílenství
Oooh vás sexy baby, ty přivádět k šílenství


Ricardo
Player, přehrávač, pop styl, N-trance je v domě, aby se
party divoká, to je nový taneční jiného rozbít tak ať mi nastavit, viz
jak jsme Rollin 'v tomto roce, senzační fanynky, všichni chtějí dělat mě,
sippin 'Moet každodenní poppin' coochies, Bring že boody sem
holka, viz jsem pozoroval, že po celá léta dívka, 'když tě nosila hedvábné vás
zvyklý litovat, ya Mamma z ya, chci se potit, já vás vidím na
této strany, cool s každým, ale moje tělo chce posunout nahoru na vašem
tělo, Big máku, není se stará rachotina, jeden závan shhh ..... Někdo mě zastavit!
Coz to jít dolů, jako to, když jsem flex vidět, dejte mi vědět, zda můj tok může být sexy.

Rod Stewart
Pokud chcete své tělo, A myslíš, že jsem sexy,
Přijďte na cukr, dejte mi vědět.
Pokud opravdu potřebujete mě, jen natáhnout ruku a dotknout mě,
Pojď miláčku řekni mi to.

Kelly
Sexy baby, ty přivádět k šílenství
Oooh vás sexy baby, ty přivádět k šílenství

Ricardo
Mmm, jak d'ya ya jako perličková koupel? Huh, řekl ya bych se tě smát,
Ty 'mi spolu, budu chléb budete máslo, pod
kryty, Vezmi si to další zářez, ukaž mi, jak jste stack & co
opravdu dostal, jeden výstřel, to hit, že na místě, jako je rum, pojď baby přijdou baby, baby
Pojď, pojď, jsi myslel, že jsem byla spáč, oh nech mě vidět hned, oh, který dostal
horečka? N-trance a jediný, devět sedm mix & je to prostě začalo,
Coz je třeba jít dolů jako je tento, je to rýmuje od zdroje, který nemůžete
odolat, tak baby, když jsem flex vidět, na skutečné dejte mi vědět, zda můj tok může být sexy.


Rod Stewart
Pokud chcete své tělo, a myslíš, že jsem sexy,
Přijďte na cukr dejte mi vědět,
Pokud opravdu potřebujete mě, jen natáhnout ruku a dotknout mě,
Pojď miláčku řekni mi to


Dav
Na na na narr narr
Na na na na na na narr
Na na na na na na narr
X 4

Kelly
Sexy baby, ty přivádět k šílenství
Oooh vás sexy baby, ty přivádět k šílenství

Ricardo
Sarah, Ali, Kiki, Hayley, Raquel, Sophie, Jo, Mercedes, Mad medů
s urostlý stehen, měkké ruce, tmavě pálením & mandlové oči,
To je pravda, Ooh ya lépe rozpoznat, N-trance & Ricky Surový dostal
podniku, 'to je, jak jsme se vede', coz kdyz jsem flex vidět, víš
že je to sexy.

Rod Stewart
Pokud chcete své tělo, a myslíš, že jsem sexy,
Přijďte na cukr dejte mi vědět,
Pokud opravdu potřebujete mě, jen natáhnout ruku a dotknout mě,
Pojď miláčku řekni mi to X 2
Dav
Na na na narr narr
Na na na na na na narr
Na na na na na na narr
X 2
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy