Texty písní Naruto Openings & Endings Endings (1-220) 1) Akeboshi- Wind

1) Akeboshi- Wind

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Cultivate your hunger before you idealize
Motivate your anger to make them all realize
Climbing the mountain, never coming down
Break into the contents, never falling down

My knee is still shaking, like I was twelve,
Sneaking out of the classroom, by the back door
A man railed at me twice though, but I didn't care
Waiting is wasting for people like me

Don't try to live so wise
Don't cry 'cause you're so right
Don't dry with fakes or fears,
'Cause you will hate yourself in the end

Don't try to live so wise
Don't cry 'cause you're so right
Don't dry with fakes or fears,
'Cause you will hate yourself in the end

You say:"Dreams are dreams."
"I ain't gonna play the fool,anymore."
You say:"Cause I still got my soul."

Take your time,baby,your blood needs slowing down
Breach your soul to reach yourself before you gloom
Reflection of fear makes shadows of nothing
Shadows of nothing

You still are blind,if you see a winding road
'Cause there's always a straight way to the point you see

Don't try to live so wise
Don't cry 'cause you're so right
Don't dry with fakes or fears,
'Cause you will hate yourself in the end

Don't try to live so wise
Don't cry 'cause you're so right
Don't dry with fakes or fears,
'Cause you will hate yourself in the end

Don't try to live so wise
Don't cry 'cause you're so right
Don't dry with fakes or fears,
'Cause you will hate yourself in the end

'Cause you will hate yourself in the end
'Cause you will hate yourself in the end
'Cause you will hate yourself in the end
'Cause you will hate yourself in the end
VÍTR
Zušlechtit svou touhu než začneš idealizovat
Zdůvodní svůj hněv aby si ho všichni uvědomili
Vylézt na horu a už nikdy neslézt
Vkrást se do spokojenosti a už nevypadnout

Moje kolena se stále třesou, jako když mi bylo 12
Vypařil jsem se z třídy zadním vchodem
Dvakrát mě seřvali ale mně to bylo jedno
Pro lidi jako jsem já je čekání plýtváním

Nesnaž se vypadat moc moudře
Neplač, i když máš pravdu
Neuschni v podvodech a obavách,
Protože se pak na konci budeš nenávidět

Nesnaž se vypadat moc moudře
Neplač, i když máš pravdu
Neuschni v podvodech a obavách,
Protože se pak na konci budeš nenávidět

Říkáš:„Sny jsou sny."
„Už se nebudu hrát na blázna."
Říkáš:„Protože já mám pořád duši."

Odpočiň si, zlato, tvá krev potřebuje zpomalit
Svou duši dotáhni před šero
Odraz strach a stíny zmizí
Stíny zmizí

Pořád si slepí, když vidíš klikatou cestu
Protože zde je vždy rovna cesta k cíli

Nesnaž se vypadat moc moudře
Neplač, i když máš pravdu
Neuschni v podvodech a obavách,
Protože se pak na konci budeš nenávidět

Nesnaž se vypadat moc moudře
Neplač, i když máš pravdu
Neuschni v podvodech a obavách,
Protože se pak na konci budeš nenávidět

Nesnaž se vypadat moc moudře
Neplač, i když máš pravdu
Neuschni v podvodech a obavách,
Protože se pak na konci budeš nenávidět

Protože se pak na konci budeš nenávidět
Protože se pak na konci budeš nenávidět
Protože se pak na konci budeš nenávidět
Protože se pak na konci budeš nenávidět
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy